Kinderen met astma blijken vaak op latere leeftijd minder goed te presteren op school

februari 2022 Medisch Onderzoek Willem van Altena
A little boy is sitting in a living room. He is using puffer because he suffers from asthma.

Kinderen die in hun jeugd vanwege astma in een ziekenhuis behandeld zijn hebben slechtere studieresultaten dan hun klasgenoten die geen astma hebben. Dat is de conclusie uit een Australische studie waarbij de schoolprestaties van kinderen onder de 18 met en zonder astma werden vergeleken.

In hun onderzoek werd gekeken naar ziektegeschiedenis en mortaliteit naast gegevens over de algemene gezondheid en de opleiding van de kinderen. Een controlegroep van kinderen zonder astma werd gematcht op basis van leeftijd, geslacht en postcode. Zo werd in kaart gebracht hoe groot het risico was dat kinderen met astma lager presteerden dan de Australische minimusnormen, en hoe groot de kans was dat kinderen hun opleiding niet afmaakten, vergeleken met hun gezonde leeftijdsgenoten.

Jongens

Opmerkelijk was dat jongens en meisjes niet hetzelfde presteerden. Jongens die ooit voor astma in het ziekenhuis behandeld waren hadden een hoger risico om beneden de norm te scoren op gebied van reken- en taalvaardigheid (repectievelijk 13 en 15%), vergeleken met gezonde kinderen. Daarnaast hadden jongens met een astmaverleden een 51% hoger risico om rond hun 16de voortijdig de school te verlaten, en bij 17- en 18-jarigen was dat 20% hoger dan bij gezonde klasgenoten.

Meisjes

Bij meisjes werden geen noemenswaardige verschillen tussen kinderen met astma en gezonde kinderen gezien als het om rekenen en taal ging. Maar ook zij hadden we een hoger risico om hun opleiding niet af te maken. Bij 17-jarigen lag dat 21% hoger dan bij gezonde kinderen, en bij 18-jarigen 33% hoger.

Vroege interventie

De onderzoekers stellen vast dat kinderen die vanwege astma in het ziekenhuis behandeld zijn meer moeite hebben om te presteren op school. Zij suggereren dat vroege interventie en beter management van astmasymptomen bij jonge kinderen ervoor kan zorgen dat zij op de middelbare school minder leerproblemen hebben.

Referentie

Mitchell RJ, McMaugh A, Homaira N, et al. The impact of childhood asthma on academic performance: A matched population-based cohort study. Clin Exp Allergy. 2022 Feb;52(2):286-296. doi: 10.1111/cea.14022. Epub 2021 Oct 2. PMID: 34564913.