Lebrikizumab laat veelbelovende resultaten zien als behandeling voor atopische dermatitis

april 2023 Klinische trials Willem van Altena
A dermatologist in gloves applies a therapeutic ointment to the affected skin of a patient with psoriasis. Treatment of chronic dermatoses - psoriasis, eczema, dermatitis.

Lebrikizumab, een IgG4 monoklonaal antilichaam met hoge affiniteit gericht tegen interleukine-13, voorkomt de vorming van het interleukine-4Rα-interleukine-13Rα1 heterodimeer receptor signaleringscomplex.

Onderzoekers voerden twee identiek opgezette, 52 weken durende, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, fase III-onderzoeken uit; beide onderzoeken omvatten een inductieperiode van 16 weken en een onderhoudsperiode van 36 weken.

Studie-opzet

In aanmerking komende patiënten met matige tot ernstige atopische dermatitis (volwassenen en adolescenten tussen 12 en 18 jaar oud, met een gewicht van minstens 40 kilo, werden willekeurig toegewezen in een verhouding van 2:1 aan lebrikizumab in een dosis van 250 mg (laaddosis van 500 mg bij baseline en week 2) of placebo, subcutaan toegediend om de 2 weken. Uitkomsten voor de inductieperiode werden beoordeeld tot 16 weken.

De primaire uitkomst was een Investigator’s Global Assessment (IGA) score van 0 of 1 (duidt op een heldere of bijna heldere huid; graad 0 tot 4) met een vermindering van ten minste 2 punten ten opzichte van de uitgangswaarde op week 16. Secundaire uitkomsten waren een verbetering van 75% in de Eczema Area and Severity Index score (EASI-75 respons) en beoordelingen van jeuk, en van jeuk die de slaap verstoort. Ook de veiligheid werd beoordeeld.

Uitkomsten

In studie 1 werd de primaire uitkomst bereikt bij 43,1% van 283 patiënten in de lebrikizumab-groep en bij 12,7% van 141 patiënten in de placebogroep (p<0,001); een EASI-75-respons trad op bij respectievelijk 58,8% en 16,2% (p<0,001). In trial 2 werd aan de primaire uitkomst voldaan bij 33,2% van 281 patiënten in de lebrikizumab-groep en bij 10,8% van 146 patiënten in de placebogroep (p<0,001); een EASI-75-respons trad op bij respectievelijk 52,1% en 18,1% (p<0,001).

Metingen van jeuk en verstoring van de slaap door jeuk wezen op verbetering bij behandeling met lebrikizumab. De incidentie van conjunctivitis was hoger bij patiënten die lebrikizumab kregen dan bij degenen die placebo kregen. De meeste bijwerkingen tijdens de inductieperiode waren licht of matig ernstig en leidden niet tot stopzetting van de studie.

Concluderend kan gesteld worden dat in de inductieperiode van twee fase III-onderzoeken 16 weken behandeling met lebrikizumab effectief was bij adolescenten en volwassenen met matige tot ernstige atopische dermatitis.

Referentie

Silverberg JI, Guttman-Yassky E, Thaçi D; ADvocate1 and ADvocate2 Investigators. Two Phase 3 Trials of Lebrikizumab for Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis. N Engl J Med. 2023 Mar 23;388(12):1080-1091. doi: 10.1056/NEJMoa2206714. Epub 2023 Mar 15. PMID: 36920778.