Longfonds meldt: ondanks afspraken nog steeds veel ongewenste wisseling inhalatiemedicatie

februari 2024 Algemeen Willem van Altena

Voor mensen met een longaandoening kan het wisselen van inhalatiemedicatie voor grote problemen zorgen. Longfonds ontvangt veel meldingen van mensen die hun vertrouwde inhalatiemedicijnen niet meekrijgen en hier last van hebben. Ze zijn extra benauwd, krijgen een longaanval of andere klachten na gebruik van het andere medicijn. Daarom zijn er in september 2023 afspraken gemaakt om het onnodig wisselen van inhalatiemedicijnen tegen te gaan. Maar deze afspraken worden nog niet overal toegepast door artsen, apothekers en zorgverzekeraars. Dit blijkt uit de peiling die Longfonds heeft uitgezet.

Niet verkrijgbaar of niet vergoed

Bijna twee derde (65%) van de bijna 1000 mensen die de peiling invulden geeft aan dat zij sinds september een of meer keer gewisseld zijn van inhalatiemedicijnen. In 60% van de medicijnwissels ging het om een ongewenste medicijnwissel. De belangrijkste reden die wordt gegeven is dat het medicijn niet meer verkrijgbaar is (21%) of niet meer wordt vergoed door de zorgverzekeraar (18%). Maar één op de vijf mensen (21%) meldt dat de reden van de medicijnwissel hen niet is verteld.

Longfonds vindt het zorgwekkend dat mensen met een longziekte zo vaak worden geconfronteerd met een ongewenste medicijnwissel en hierdoor gezondheidsproblemen krijgen. “Wij realiseren ons dat door de huidige medicijntekorten een medicijnwissel soms noodzakelijk is”, zegt Longfonds-directeur Károly Illy.  “In alle andere gevallen moeten zorgverzekeraars, apothekers en artsen zich houden aan de gemaakte werkafspraken: zorgverzekeraars en apothekers wisselen maximaal één keer in de vier jaar van inhalatiemedicijnen bij patiënten. En als er toch wisselingen nodig zijn, dan gebeurt dit in overleg met de patiënt en met goede begeleiding.”

Dringende oproep

Longfonds doet via een brief een dringend beroep op de koepels van apothekers, zorgverzekeraars en artsen om hun leden te wijzen op het naleven van de afspraken, teneinde te voorkomen dat mensen met een longziekte zieker worden door een medicijnwissel. Ook kan het gebeuren dat mensen stoppen met hun medicatie vanwege de extra klachten; een onwenselijke situatie, vindt Longfonds.

Meldpunt

Mensen die geconfronteerd worden met een ongewenste medicijnwissel kunnen proberen de apotheker te wijzen op de gemaakte afspraken. Die zijn te vinden op de website van Longfonds: www.longfonds.nl/medicijnwissel. Als het probleem niet opgelost kan worden, dan is er een meldpunt bij Longfonds: www.longfonds.nl/meldpunt.

Bronnen

Website NTvAAKI: ‘Nieuwe afspraken moeten een eind maken aan onnodig wisselen van longmedicatie’ (september 2023)

Persbericht Longfonds: ‘Veel ongewenste medicijnwissels.