Longfonds reikt subsidies uit aan drie projecten op het gebied van onderzoek naar astma

mei 2024 Nieuws Van de redactie

Longfonds heeft drie onderzoeksprojecten in essentieel longonderzoek gehonoreerd met een subsidie. Twee talentvolle jonge onderzoekers zijn beloond met de ‘Junior Investigatorsubsidie’. Eén onderzoeks-consortium is beloond met de PPS-toeslag.

Met de Junior Investigatorsubsidie, een bedrag van 200.000 euro, kunnen talentvolle onderzoekers gedurende drie jaar hun wetenschappelijke ideeën verder ontwikkelen en een eigen onderzoekniche creëren. De onderzoeken zullen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met een longziekte door de zorg of behandeling te verbeteren.

Mini-luchtwegmodel

Eén Junior Investigatorsubsidie is toegekend aan dr. Gimano Amatngalim, onderzoeker aan het UMC Utrecht. Hij gaat de komende jaren een gepersonaliseerd mini-luchtwegmodel inzetten voor het beoordelen van een ontstekingsremmende therapie op maat bij ernstig astma. De wetenschappelijke adviescommissie was positief over dit onderzoeksvoorstel. Vooral omdat er veel behoefte is aan nieuwe humane modellen die meer inzicht kunnen geven in interacties tussen het immuunsysteem en longcellen.

Risicovoorspeller

Ook dr. Mahmoud Ibrahim van het Amsterdam UMC krijgt een Junior Investigatorsubsidie van Longfonds. Met zijn onderzoek wil hij voorspellen welk risico jonge kinderen met astma hebben om een longaanval te krijgen. Dat doet hij door het samenspel van micro-organismen, virussen en het immuunsysteem bij kinderen met een verhoogd risico op longaanvallen te onderzoeken. De wetenschappelijke adviescommissie vindt dit een heel relevant onderzoek voor jonge kinderen met astma. Ook heeft de commissie veel vertrouwen in zowel de gekozen technieken als in de onderzoeker.

De PPS-toeslag

De PPS-toeslag is bedoeld om publiek-private samenwerking te stimuleren. De toeslag, een bedrag van 383.700 euro, is door Topsector Life Sciences & Health beschikbaar gesteld aan Longfonds. De PPS-toeslag van 2023 gaat naar prof.dr. Gerard Koppelman en dr. Elin Kersten van het UMC Groningen. Zij gaan, in samenwerking met het bedrijf MIcompany onderzoek doen naar een DNA-test op maat voor gerichte behandeling van ernstig astma. Volgens de wetenschappelijke adviescommissie biedt dit onderzoek een uitgelezen kans om met een groot aantal bestaande bloedmonsters en met nieuwe technieken, zoals AI, tot betere behandelingen voor mensen met ernstig astma te komen. Zij vinden de kwaliteit van de kandidaat en van het consortium excellent. Een groot deel van de mensen met ernstig astma zou van dit onderzoek voordeel kunnen hebben.

Bron

Persbericht Longfonds