Medisch Spectrum Twente boekt resultaten met thuismonitoring kinderen met astma

december 2021 Zorg van de Toekomst Willem van Altena

Kinderen met astma kunnen dankzij een kleine draagbare sensor (wearable) beter op afstand in de gaten gehouden worden. Thuismonitoring blijkt een goede aanvulling te zijn op de behandeling van kinderen met astma. Bij Medisch Spectrum Twente wordt nu onderzocht of er nieuwe inzichten uit de monitorgegevens gedestilleerd kunnen worden en of het systeem opgeschaald kan worden.

Een van de dingen waarop gefocust wordt is beweging. Kinderen met astma bewegen vaak minder dan gezonde kinderen, en dat heeft een negatief effect op hun algehele gezondheid. In 2017 probeerde het MST al om kinderen met behulp van een virtueel speelplein op de polikliniek meer aan het bewegen te krijgen. Dankzij de app AirPlay worden kinderen gestimuleerd om fysiek actief te worden, en tegelijkertijd kunnen ze op afstand gemonitord worden.

Puffer

Nu is ook thuismonitoring mogelijk geworden dankzij wearables die de kinderen dragen. Daarbij kunnen de zorgverleners in het ziekenhuis zien hoe actief een kind overdag is. De wearable is in staat om allerlei dingen te meten. Een longfunctiemeter ziet of de luchtwegen open staan of juist vernauwd zijn. Zo kan een astma-aanval vroegtijdig opgespoord worden. De inhalator van de patiëntjes is vervangen door een smart-inhaler die bijhoudt hoe de inhalator gebruikt wordt en hoe therapietrouw de kinderen zijn. Een bijbehorende app, Puffer, prijst de kinderen als ze het apparaatje gebruiken of spoort ze op een speelse manier aan. En het systeem geeft ook ouders houvast: zij kunnen online contact zoeken als hun kind een aanval heeft, zodat ingegrepen kan worden zonder dat het kind direct naar het ziekenhuis moet.

Sinds het systeem wordt toegepast in Enschede is het aantal spoedopnames onder kinderen met astma gedaald. In totaal worden er nu tot 20 kinderen thuis gemonitord en in het verleden waren dat er ruim 50. Een speciaal e-health team in het ziekenhuis houdt bij welke data er binnenkomt en wat voor appberichten ouders sturen. Dankzij die vorm van monitoring zijn er minder spoedbezoeken en opnames van matig-tot-zware astmapatiënten.

Opschalen

Er wordt nu gekeken naar manieren om de thuismonitoring van kinderen met astma op te schalen. Zo kan de grote hoeveelheid data die binnenkomt mogelijk de basis voor onderzoek zijn, en mogelijk kunnen er patronen en trends herkend worden. Daarmee kunnen wellicht astma-aanvallen voorspeld worden. En in samenwerking met Philips worden er verdere onderzoeken opgezet op een grotere schaal. Er zijn ook plannen om de Puffer-app uit te breiden zodat een duidelijker beeld ontstaat hoe kinderen met astma slapen en hoe veel ze ’s nachts hoesten.

Meer informatie

Lees meer over het astma thuismonitoring programma op de website van Medisch Spectrum Twente