Nemolizumab veelbelovende behandeling voor atopische dermatitis bij pediatrische patiënten

augustus 2023 Klinische trials Willem van Altena
Itching, eczema, allergy

Het gehumaniseerde monoklonale antilichaam nemolizumab liet bij een in Japan uitgevoerde studie goede resultaten zien bij de behandeling van atopische dermatitis en pruritus bij adolescenten en volwassenen. Pediatrische patiënten met atopische dermatitis bij wie pruritus niet succesvol onder controle werd gehouden met topische behandelingen, hadden wel succes met nemolizumab.

“Van de chronische, inflammatoire huidaandoening atopische dermatitis (AD) is bekend dat tot 25% van de kinderen er last van heeft. Dit veroorzaakt leed bij patiënten, angst bij ouders en bezorgdheid bij medische professionals”, zegt hoofdonderzoeker Atsuyuki Igarashi, MD, PhD, van de afdeling dermatologie van het NTT Medical Center in Tokio.

Studieopzet

Igarashi en collega’s voerden een tweedelige, multicenter, fase III-studie uit waarin patiënten in de leeftijd van 6 tot 12 jaar met AD en pruritus die niet onder controle was met andere methoden, willekeurig 1:1 werden toegewezen om elke 4 weken nemolizumab 30 mg of placebo te ontvangen.

Na 16 weken behandeling vertoonden de patiënten in de nemolizumab-groep een gemiddeld verschil in jeukscore op 5 niveaus van -1,3 ten opzichte van de uitgangswaarde, vergeleken met -0,5 in de placebogroep, wat een statistisch significant verschil was van -0,8 (95% BI, -1,1 tot -0,5).

Een wekelijkse gemiddelde jeukscore van 1 of minder op week 16 werd bereikt door 11 van de 45 patiënten in de behandelgroep en slechts één patiënt in de placebogroep. EASI-scores werden verminderd met 52,4 in de behandelingsgroep en 41,5 in de placebogroep.

Bijwerkingen

De bijwerkingen waren mild met één geregistreerde injectieplaatsreactie en geen patiënten die de behandeling stopzetten vanwege bijwerkingen.

Referentie

Igarashi A, Katsunuma T, Matsumura T, Nemolizumab-JP04 Study Group. Efficacy and safety of nemolizumab in paediatric patients aged 6-12 years with atopic dermatitis with moderate-to-severe pruritus: Results from a phase III, randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre study. Br J Dermatol. 2023 Jul 31:ljad268. doi: 10.1093/bjd/ljad268. Epub ahead of print. PMID: 37522351.