Nemolizumab vermindert jeuk bij kinderen met atopische dermatitis

september 2023 Klinische trials Marleen Huijsmans
Microbiology illustration of prescription drug in the human system

Atopische dermatitis (AD) treft ongeveer een kwart van alle kinderen en heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven, slaap en ontwikkeling.1 Het monoklonale antilichaam nemolizumab blokkeert de interleukine-31-receptor. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat, bij gelijktijdig gebruikt met lokale middelen, nemolizumab jeuk vermindert en zorgt voor een verbetering van het eczeem en de kwaliteit van leven bij patiënten ouder dan 13 jaar met AD.2 In een Japanse fase III-studie werd onderzocht of nemolizumab samen met lokale middelen ook werkzaam en veilig is bij kinderen van 6-12 jaar met AD. Recentelijk zijn de resultaten van deze studie gepubliceerd in The British Journal of Dermatology.3

In deze multicentrische, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde fase III-studie werden patiënten van 6-13 jaar met AD die onvoldoende reageert van op standaardbehandelingen (dat wil zegge: topicale middelen en orale antihistaminica) 1:1 gerandomiseerd tussen nemolizumab (30 mg) of placebo eens per vier weken gedurende 16 weken. De primaire uitkomstmaat was de verandering in de wekelijkse gemiddelde jeukscore (‘5-level itch score’) tussen het begin van de studie en 16 weken later. Daarnaast werd er onder andere gekeken naar kwaliteit van leven met behulp van ‘The Children’s Dermatology Life Quality Index’ (CDLQI) en het bijwerkingenprofiel.

Nemolizumab vermindert jeuk bij kinderen

In totaal namen 89 patiënten deel aan de studie, van wie er 45 behandeld werden met nemolizumab en 44 placebo kregen. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 9,1 jaar (SD: 1,9) en de gemiddelde duur van de ziekte bedroeg 8,5 jaar (SD: 2,7).

Bij patiënten die behandeld werden met nemolizumab was de jeukscore na 16 weken sterker afgenomen, vergeleken met patiënten in de placebogroep (-1,3 versus -0,5; verschil [95%-BI]: -0,8 [-1,1 tot 0,05]; p=0,0001). In de nemolizumabgroep was de afname van de jeukscore zichtbaar vanaf de tweede dag van de behandeling. Patiënten die behandeld werden met nemolizumab rapporteerden een grotere verbetering in kwaliteit van leven dan patiënten in de placebogroep. Het bijwerkingenprofiel van nemolizumab was vergelijkbaar met het bijwerkingenprofiel van nemolizumab bij patiënten ouder dan 13 jaar met AD.

Conclusie

Uit deze multicentrische gerandomiseerde fase III-studie blijk dat dat behandeling met nemolizumab zorgt voor een verbetering in klinische uitkomsten bij kinderen van 6-12 jaar met AD. De onderzoekers concluderen dat nemolizumab een potentiële nieuwe behandelingsoptie is voor kinderen met AD bij wie de jeuk niet voldoende onder controle is met topicale middelen en antihistaminica.

Referenties

  1. Reed B, Blaiss MS. The burden of atopic dermatitis. Allergy Asthma Proc 2018;39:406-10.
  2. Kabashima K, Matsumura T, Komazaki H, et al. Trial of nemolizumab and topical agents for atopic dermatitis with pruritus. N Engl J Med 2020;383:141-50.
  3. Igarashi A, Katsunuma T, Matsumura T, et al. Efficacy and safety of nemolizumab in paediatric patients aged 6-12 years with atopic dermatitis with moderate-to-severe pruritus: results from a phase III, randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre study. Br J Dermatol 2023;ljad268.