Nieuw COPD-medicijn ensifentrine maakt gebruik van speciaal soort vernevelaar

juni 2024 Farmanieuws Willem van Altena

De Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit Food and Drug Administration (FDA) heeft het geneesmiddel ensifentrine (merknaam: Ohtuvayre. ontwikkeld door Verona Pharma) goedgekeurd voor de onderhoudsbehandeling van chronische obstructieve longziekte (COPD) bij volwassen patiënten. Dit is de eerste geïnhaleerde behandeling met een nieuw werkingsmechanisme voor COPD in meer dan twintig jaar.

Ensifentrine is een duale PDE3/4-remmer die zowel bronchusverwijdende als niet-steroïde ontstekingsremmende effecten combineert. Deze unieke combinatie in één molecuul biedt mogelijk een nieuwe benadering voor het beheer van COPD.

De goedkeuring is gebaseerd op de gegevens van de fase III ENHANCE-studies, die significante verbeteringen in longfunctie aantoonden bij patiënten met matige tot ernstige COPD. Ensifentrine toonde klinische voordelen, zowel als zelfstandige behandeling als in combinatie met andere onderhoudstherapieën.

Bredere groep patiënten

Een opvallend kenmerk van ensifentrine is de wijze van toediening. Het geneesmiddel wordt via een standaard jet-vernevelaar direct in de longen toegediend. Dit vereist geen krachtig inademen, of complexe hand-ademcoördinatie, wat het middel toegankelijk maakt voor een bredere groep COPD-patiënten, inclusief degenen die moeite hebben met traditionele inhalatoren.

Referentie

Meer over de ENHANCE-studie: Anzueto A, Barjaktarevic IZ, Siler TM, et al. Ensifentrine, a Novel Phosphodiesterase 3 and 4 Inhibitor for the Treatment of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Randomized, Double-Blind, Placebo-controlled, Multicenter Phase III Trials (the ENHANCE Trials). Am J Respir Crit Care Med. 2023 Aug 15;208(4):406-416. doi: 10.1164/rccm.202306-0944OC. PMID: 37364283; PMCID: PMC10449067.