Onderzoek naar inzet van AI bij het voorspellen van allergene luchtvervuiling door pollen

mei 2024 Preventie Willem van Altena

Aan de technische universiteit van het Duitse Ilmenau loopt momenteel een onderzoek om de verspreiding van stuifmeelpollen nauwkeurig te voorspellen met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). Daarmee zouden betere voorspellende modellen mogelijk moeten zijn, die mensen die lijden aan pollenallergie –hooikoorts- kunnen helpen bij het nemen van voorzorgsmaatregelen.

Aan het onderzoek wordt gewerkt door wetenschappers uit uiteenlopende vakgebieden: van geneeskunde en botanie tot dataverwerking. Het interdisciplinaire onderzoek, dat 6 jaar gaat duren, wordt gedaan in samenwerking met het Max Planck Instituut voor Biogeochemie in Jena, het Helmholtz Centrum voor Milieuonderzoek in Leipzig en het Universitair Ziekenhuis Leipzig.

Klimaatverandering

Ongeveer 1 op de 3 mensen wereldwijd lijdt aan een vorm van pollen-gerelateerde luchtwegallergie. En dat aantal neemt langzaam toe. Hoofdschuldige: de klimaatverandering en de opwarming van de aarde. Die leidt ertoe dat hooikoortsveroorzakers steeds vroeger in het seizoen bloeien. Daarnaast zorgt de verhoogde concentratie van kooldioxide in de atmosfeer tot toegenomen plantengroei en daardoor verondersteld hogere pollenconcentraties in de lucht.

Hooikoorts is niet alleen een gezondheidsprobleem, maar zorgt ook voor economische schade. Geschat wordt dat de kosten voor arbeidsverzuim door pollenallergie jaarlijks in de miljoenen euro’s lopen.

AI-modellen

De studie heet: “PollenNet: fenologie-gebaseerde pollenvoorspellingen en EEG-gebaseerde beoordeling van allergische reacties met behulp van AI.” De bedoeling is om continu nauwkeurige informatie en voorspellingen te bieden over de verspreiding van allergene pollen om de gezondheid van mensen met een pollenallergie beter te beschermen. De onderzoekers zullen AI- modellen ontwikkelen om nieuwe inzichten te verkrijgen in de individuele blootstelling van mensen aan pollen.

Het Max Planck Instituut voor Biogeochemie in Jena heeft in samenwerking met de TU Ilmenau de Flora-Incognita app ontwikkeld om real-time informatie over de periodiek terugkerende ontwikkelingsverschijnselen van allergene planten in de loop van het jaar te verkrijgen en biedt inzichten in het voorspellen van de verspreiding van soorten.

Preventieve maatregelen

Projectleider professor Patrick Mäder, hoofd van de Data-Intensive Systems and Visualization Group aan de TU Ilmenau, is ervan overtuigd dat PollenNet zal bijdragen aan de verbetering van de volksgezondheid: “Ik ben erg trots dat ik internationale toponderzoekers heb samengebracht die mijn motivatie delen om miljoenen mensen te helpen die vaak ernstig lijden onder hun hooikoorts en andere pollenallergieën. Met nauwkeurige voorspellingen van allergene luchtvervuiling willen we in de toekomst effectieve preventieve maatregelen mogelijk maken om de kwaliteit van leven van de getroffenen, voor wie hun lijden een enorme last is, aanzienlijk te verbeteren. We hopen een echte doorbraak te bereiken in pollenonderzoek.”

Bron

Persbericht Max Planck Institut