Prekallikreïneremmer donidalorsen blijkt effectief in het voorkomen van HAE-aanvallen

maart 2022 Preventie Marjolein Haakman-Groot

Hereditair angio-oedeem (‘hereditary angioedema’, HAE) wordt gekarakteriseerd door het optreden van terugkerende en onverwachte zwellingen die potentieel fataal kunnen zijn.1 De frequentie van deze HAE-aanvallen kan mogelijk verminderd worden door het selectief inhiberen van plasma-prekallikreïne-productie met behulp van een antisense oligonucleotidebehandeling als donidalorsen.

De effectiviteit van donidalorsen werd onderzocht in een recente fase II-studie.2 HAE-patiënten met een C1-inhibitordeficiëntie werden 2:1 gerandomiseerd naar 4 cutane doses van donidalorsen (80 mg) of placebo. De belangrijkste eindpunten van de studie waren het aantal HAE-aanvallen per maanden, bevestigd door de onderzoeker, tussen de aanvang van de studie (week 1) en week 17. Secundaire eindpunten waren onder meer de kwaliteit van leven en het bijwerkingenprofiel. De kwaliteit van leven werd gemeten met de ‘Angioedema Quality of Life Questionnaire’ (score tussen 0 en 100, waarbij een hogere score een lagere kwaliteit van leven aanduidt).

Sterke afname in aanvalsfrequentie

Totaal werden 20 patiënten geïncludeerd en gerandomiseerd naar donidalorsen (n=14) of placebo (n=6). De maandelijkse aanvalsfrequentie was 0,23 (95%-BI: 0,08-0,39) bij patiënten die donidalorsen ontvingen en 2,21 (95%-BI: 0,58-3,85) bij patiënten die placebo kregen. Hiermee was het maandelijks aantal HAE-aanvallen significant verminderd bij de inzet van donidalorsen, met een gemiddelde afname van 90% (95%-BI: 76-96% afname; p<0,0001).  

Daarnaast was de verbetering in de kwaliteit van leven groter bij patiënten die donidalorsen ontvingen (gemiddeld -26,8 punten) in vergelijking met placebo (gemiddeld -6,2 punten). Verder kwamen milde tot gemiddeld ernstige bijwerkingen voor bij 71% van de patiënten die donidalorsen gebruikten en 83% van de patiënten die placebo’s ontving.

Conclusie

In een vroege studie met een klein aantal HAE-patiënten bleek donidalorsen het aantal HAE-aanvallen per maand significant te verlagen ten opzichte van placebo. Daarbij verbeterde ook de kwaliteit van leven en was het bijwerkingenprofiel gunstiger dan met placebo.

Referentie

  1. Busse PJ & Christiansen SC. The New England Journal of Medicine 2020;382:1136-48.
  2. Fijen LM, Riedl MA, Bordone L, et al. Inhibition of Prekallikrein for Hereditary Angioedema. The New England Journal of Medicine 2022.