Profylactische behandeling met berotralstat leidt tot een lage aanvalsfrequentie en verbetering van de kwaliteit van leven bij jongvolwassenen met HAE

juni 2023 EAACI 2023 Diede Smeets
Caucasian man has angioedema around the eyes caused by allergic reaction to agents such as insect bites, foods, or medications. Swollen face, close up.
Dr. Avner Reshef

Hereditair angio-oedeem (‘hereditary angioedema’, HAE) is een zeldzame aandoening en wordt gekarakteriseerd door onvoorspelbare en potentieel levensbedreigende terugkomende zwellingen. Deze aanvallen beïnvloeden meestal de extremiteiten, het gezicht, de buik en de larynx. Langetermijnprofylaxe met berotralstat bleek eerder te leiden tot klinisch betekenisvolle verbeteringen in de kwaliteit van leven (‘quality of life’, QoL) van patiënten met HAE. Tijdens EAACI 2023 werden door dr. Avner Reshef (Barzilai University Hospital, Ashkelon, Israël) de resultaten gepresenteerd van een 96-weekse effectiviteits- en toxiciteitsanalyse van berotralstat bij jongvolwassen patiënten met HAE.

In de APeX-S-studie werd onderzoek gedaan naar de effectiviteit, het bijwerkingenprofiel en de invloed op de QoL van berotralstat bij HAE-patiënten van 12-17 jaar oud.

Methoden

In de open-label, internationale fase II-APeX-S-studie werd behandeling met 110 of 150 mg berotralstat bij patiënten met type I of II HAE onderzocht. Deelnemers in de Verenigde Staten voltooiden een follow-up van maximaal 96 weken, terwijl in andere deelnemende landen een follow-upduur van tot wel 240 weken werd bereikt. Patiënten ontvingen 110 of 150 mg berotralstat tot bleek dat de dosering van 150 mg effectiever was, waarna alle patiënten doorbehandeld werden met 150 mg berotralstat. De HAE-aanvalsfrequentie aan het begin van de studie werd niet vastgesteld. Veranderingen in de QoL werden beoordeeld aan de hand van de Angioedema-QoL (AE-QoL)-vragenlijst. Een klinisch relevant verschil werd gedefinieerd als een verandering van minstens 6 punten in de totale AE-QoL-score.    

Resultaten

In totaal werden 28 jongvolwassen patiënten geïncludeerd, waarvan 23 vanaf het begin 150 mg berotralstat ontvingen en de andere 5 eerst 110 en later 150 mg berotralstat toegediend kregen. Mediaan werden de deelnemers 397 dagen (bereik: 19-1.149 dagen) aan berotralstat blootgesteld. Het aantal HAE-aanvallen bleef gedurende de gehele behandelperiode laag: gemiddeld vonden 0,5 aanvallen per maand plaats tussen week 0 en 24, terwijl tussen week 25 en 48, en tussen week 49 en 96 respectievelijk gemiddeld 0,3 en 0,2 aanvallen per maand plaatsvonden. Mediaan vonden tussen week 0 en 24 per maand 0,2 aanvallen, tussen week 25 en 48 per maand 0,1 aanvallen en tussen week 49 en 96 per maand 0,0 aanvallen plaats. Het percentage aanvalsvrije dagen was gedurende de hele studieperiode hoog. Tijdens de eerste 96 weken van de studie bleven de patiënten gemiddeld 97% van de dagen aanvalsvrij. Daarnaast werd een klinisch relevante verbetering van de QoL gezien tussen week 24, 48 en 96. De grootste verbetering binnen de AE-QoL-score werd gezien in het domein over angst en schaamte (gemiddeld 28,5 punten). Behandelingsgerelateerde bijwerkingen waren mild en tijdelijk van aard, wat duidt op een hanteerbaar bijwerkingenprofiel bij langdurige profylaxe met berotralstat. De vaakst voorkomende bijwerkingen (bij ≥10% van patiënten) waren buikklachten en -pijn, diarree, griep, sinusitis, bovenste luchtweginfecties en hoofdpijn.  

Conclusie

Uit de APeX-S-studie is gebleken dat profylactische behandeling met berotralstat tot een langdurig lage incidentie van HAE-aanvallen kan leiden bij jongvolwassen patiënten. Daarnaast verbetert behandeling met berotralstat de kwaliteit van leven van deze patiënten. Berotralstat lijkt daarmee een goede behandeloptie voor jongvolwassen patiënten met HAE.

Referentie

Reshef A, et al. Berotralstat provides sustained reduction in HAE attack rates and improvement in quality of life in adolescent patients: a subgroup analysis from APeX-S. Gepresenteerd tijdens EAACI 2023; poster TP-C103.