Relatie tussen geboortewijze en -maand en kans op atopische dermatitis bij baby

juli 2023 Kliniek in praktijk Marjolein Haakman-Groot

Er zijn aanwijzingen dat de geboortemethode invloed kan hebben op het ontwikkelen van allergieën bij kinderen. Eerder onderzoek suggereert namelijk dat baby’s die via een keizersnede worden geboren een hoger risico hebben op allergieën dan baby’s die op natuurlijke wijze ter wereld komen. Doordat een vaginale geboorte de baby blootstelt aan verschillende bacteriën, wordt de immuunrespons gestimuleerd en de ontwikkeling van allergieën zo mogelijk verminderd.1 Noorse onderzoeker Sveinung T. Hoel onderzocht of er ook relatie bestaat tussen de incidentie van atopische dermatitis (AD) in de eerste drie jaar van het leven en de geboortewijze. Daarnaast werd in een Japanse studie bekeken of het geboorteseizoen invloed heeft op het risico op AD.

Het Noorse onderzoeksteam includeerde gegevens van 2.219 moeder-kindparen vanuit het Noors-Zweedse cohortonderzoek PreventADALL, waarin wordt gekeken naar de preventie van AD en allergie.2 In totaal was 85,3% van de baby’s via de vaginale weg geboren en 14,8% via keizersnede (6,3% voorafgaand aan en 8,5% na de natuurlijke startfase van de bevalling). Er werd gekeken naar de incidentie van vroege-onset eczeem (binnen 3 maanden), vroege-onset AD (binnen 3 jaar) en persistente AD, gedefinieerd als eczeem in het eerste jaar én het derde levensjaar met een AD-diagnose in het 3e levensjaar.

Meer AD bij keizersnede

AD werd gediagnosticeerd bij 531 kinderen (25%), waarbij een hogere kans op AD werd gezien wanneer het kind geboren werd middels een keizersnede (verhoogde kans op AD na 3 jaar oddsratio [95%-BI]: 1,33 [1,02-1,74]). Daarnaast was ook de kans op vroege-onset AD hoger bij kinderen geboren via keizersnede (OR [95%-BI]:1,63 [1,06-2,48]). De hoogste kans op vroege-onset AD werd gezien bij baby’s die via keizersnede werden geboren na de natuurlijke startfase van de bevalling (OR [95%-BI]: 1,83 [1,09-3,07]). Er werd geen relatie gevonden tussen de geboortewijze en de kans op persistente AD.

Vergelijkbaar werd in een grote nationale Zweedse studie met 1,4 miljoen kinderen gezien dat de kans op atopische dermatitis in het eerste levensjaar hoger was wanneer het kind geboren werd via een keizersnede (18,3% kans op AD) dan via vaginale bevalling (17,2% kans op AD, HR [95%-BI]: 1,12 [1,10-1,14]).3 Het verhoogde risico op AD werd zowel gezien bij een geplande keizersnede als spoed-keizersnede. Daarnaast was de kans op AD ook hoger wanneer er instrumenten tijdens de vaginale bevalling werden gebruikt om deze te bespoedigen (HR [95%-BI]: 1,10 [1,07-1,13]). Ook bij kinderen van 1-5 jaar oud werd een hoger risico op AD gezien na deze drie alternatieve geboortewijzen.

Invloed geboorteseizoen

In een Japanse studie van Tsuchida et al. werd onderzocht of het seizoen waarin kinderen worden geboren, invloed heeft op de kans om AD te ontwikkelen.4 Daarbij werd ook gekeken naar de maternale allergiegeschiedenis. De studie maakte gebruikt van data van ruim 81 duizend kinderen uit de Japan Environment and Children’s Study. Hierbij werd gekeken of het seizoen waarin het kind geboren werd invloed had op vier uitkomstmaten: de incidentie van eczeem op maand 1, maand 6, maand 12 en een diagnose van AD gesteld tijdens het eerste levensjaar.

De kans om na 1 maand eczeem te hebben was het hoogste bij baby’s die in juli geboren waren. Daartegenover werd bij baby’s die in de herfst waren geboren een hogere kans gezien op eczeem na 6 maanden (aOR [95%-BI]: 2,19 [2,10-2,30]), eczeem op 1 jaar oud (aOR [95%-BI]: 1,08 [1,02-1,14]) en een AD-diagnose in het eerste levensjaar (aOR [95%-BI]: 1,33 [1,20-1,47]) in vergelijking met baby’s geboren in de lente. Daarnaast werd gezien dat eczeem en AD vaker voorkwamen bij baby’s, voornamelijk jongens, waarvan de moeder een allergie in de voorgeschiedenis had.

Conclusie

In verschillende grote studies wordt een verband gezien tussen de geboorte van het kind en de kans op atopische dermatitis. Geboorte middels een keizersnede of een instrumenteel begeleide vaginale bevalling lijkt de kans op het ontwikkelen van atopische dermatitis op jonge leeftijd te verhogen. Daarnaast was de kans op AD in het eerste levensjaar hoger bij baby’s die in de herfst werden geboren in vergelijking met een lentegeboorte. Er is echter meer onderzoek nodig om deze relatie volledig te begrijpen en eventuele andere factoren uit te sluiten.

 Referenties

  1. Renz-Polster H, Buist DAS, Vollmer WM, et al. Caesarean section delivery and the risk of allergic disorders in childhood. Clinical & Experimental Ellergy 2005;35:1466-72.
  2. Hoel ST, Wiik J, Carlsen KCL, et al. Birth mode is associated with development of atopic dermatitis in infancy and early childhood. JACI Global.
  3. Mubanga M, Lundholm C, Rohlin E, et al. Mode of delivery and offspring atopic dermatitis in a Swedish nationwide study. Pediatric Allergy and Immunolgoy 2023;34:e13904.
  4. Tsuchida A, Itazawa T, Matsumura K, et al. Season of birth and atopic dermatitis in early infancy: results from the Japan Environment and Children’s Study. BMC Pediatrics 2023;23:78.