Sperma soms maanden na herstel van COVID-19 nog van mindere kwaliteit

december 2021 Corona Willem van Altena
Sperm or semen test or analysis concept photo. Doctor, technician or scientist looks at model sperm cell through magnifying glass on white background. Diagnostics in urology at health and viability

COVID-19 blijkt ook het sperma te beïnvloeden. Belgische onderzoekers ontdekten dat maanden nadat mannen genezen waren van een COVID-infectie het sperma nog steeds gebreken vertoonde. Hun bevindingen werden op 20 december gepresenteerd in wetenschappelijk vakblad Fertility and Sterility.

De onderzoekers bestudeerden spermamonsters van 120 mannen met een gemiddelde leeftijd van 35 jaar, gemiddeld 52 dagen nadat de acute infectie geweken was. Het bleek dat niet alleen het aantal zaadcellen 37% lager lag dan normaal, maar dat de zaadcellen ook 60% minder beweeglijk waren.

Ziekteverloop

Het sperma van 51 mannen werd tussen de 30 en 60 dagen na hun herstel onderzocht, en bij 37% was er sprake van verminderde mobiliteit van de zaadcellen, en 29% van de mannen had een laag aantal zaadcellen in hun sperma. Bij de 34 mannen wiens sperma meer dan 60 dagen na herstel had nog maar 6% een laag aantal zaadcellen. Maar het sperma 28% van de mannen was nog steeds minder beweeglijk. De onderzoekers stelden ook vast dat het niets uitmaakte of iemand een ernstig of mild ziekteverloop had gehad. Ook zagen zij dat het sperma in geen van de gevallen zelf besmettelijk was.

Blijvende schade

Ze concluderen dat de spermakwaliteit na een COVID-19 infectie nog maandenlang kan achterblijven. Mensen die graag kinderen willen krijgen moeten daar wel rekening mee houden. Inmiddels zijn er vervolgonderzoeken gaande om vast te stellen of COVID-19 mogelijk zelfs blijvende schade aan de spermaproductie kan veroorzaken bij een klein aantal mannen.

Referentie

Gilbert G.G. Donders, Eugene Bosmans, Jente Reumers, et al. Sperm quality and absence of SARS-CoV-2 RNA in semen after COVID-19 infection: a prospective, observational study and validation of the SpermCOVID test, Fertility and Sterility 2021, ISSN 0015-0282, https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2021.10.022.