Wanneer is het hooikoorts en wanneer kan het corona zijn: herken de symptomen

juni 2021 Corona Chiara Uijtermerk
Close up of a woman with a cold blowing her nose

‘Gewone’ hooikoortssymptomen kunnen tijdens de huidige coronapandemie voor ongerustheid zorgen. Het verschil tussen hooikoortsklachten en COVID-19 symptomen is voor velen namelijk moeilijk te onderscheiden. Symptomen zoals het verliezen van reuk, keelpijn en congestie komen zowel voor bij corona als bij seizoensallergieën.

Een belangrijkste indicator is in zulke gevallen de allergievoorgeschiedenis. Over het algemeen zijn seizoensallergieën zoals hooikoorts erg voorspelbaar en heeft men elk jaar dezelfde klachten. Wanneer iemand dus elk jaar rond dezelfde periode een loopneus en keelpijn heeft, is de kans groot dat er ook dit jaar geen COVID-19 in het spel is. Wat niet wegneemt dat het altijd aan te raden is om zich toch te laten testen.

Koorts wijst op corona

Een symptoom dat juist wel kan wijzen op corona is koorts, zeker wanneer neus- en keelirritaties daarbij achterwege blijven. Juist die laatste twee symptomen zijn namelijk kenmerkend voor seizoensallergieën en niet voor COVID-19. De aanwezigheid van spierpijn wijst mogelijk juist wel op een Coronavirus besmetting. Verder komen ook het hebben van diarree, misselijkheid en overgeven niet voor bij hooikoorts, maar wel bij COVID-19.

Niet alleen voor allergiepatiënten maar ook voor hun omgeving kunnen de allergieklachten voor extra problemen zorgen in het dagelijks leven. Een plotselinge niesbui in de trein of in de supermarkt kan voor vervelende situaties zorgen. En als het vanwege je hooikoortsklachten onmogelijk wordt om nog naar het werk of naar school te kunnen, omdat iedereen met symptomen geacht wordt thuis te blijven, dan is het aan te raden om naar de allergoloog te gaan en meer documentatie over de allergie te krijgen.

Bij twijfel: testen!

Het blijft hoe dan ook altijd van belang om grondig naar de klachten te kijken. Wanneer iemand onzeker is over de oorzaak van de klachten en zich niet goed voelt, is testen altijd aan te raden. Als de klachten zich voor het eerst voordoen en er geen medische historie van allergie is, dan kan een COVID-19 besmetting niet uitgesloten worden en is testen essentieel. Zorgen over hooikoortssymptomen zullen er in de zomermaanden altijd zijn, maar ook nu de vaccinatiegraad stijgt en het aantal besmettingen afneemt blijft het belangrijk om het verschil tussen de klachten te herkennen.

Meer informatie

Het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam heeft een speciale informatiepagina over COVID-19 en hooikoorts samengesteld. De website Mijnluchtwegallergie.nl bevat ook veel informatie over hoe je de symptomen van hooikoorts en van COVID-19 uit elkaar kunt houden.