Vaker atopisch eczeem bij baby’s geboren via keizersnede of in het herfstseizoen

juli 2023 Medisch Onderzoek Marjolein Haakman-Groot

Er zijn aanwijzingen dat de geboortemethode invloed kan hebben op het ontwikkelen van allergieën bij kinderen. Eerder onderzoek suggereert namelijk dat baby’s die via een keizersnede worden geboren een hoger risico hebben op allergieën dan baby’s die op natuurlijke wijze ter wereld komen. Doordat een vaginale geboorte de baby blootstelt aan verschillende bacteriën, wordt de immuunrespons gestimuleerd en de ontwikkeling van allergieën zo mogelijk verminderd.1 Noorse onderzoeker dr. Sveinung Hoel onderzocht of er ook relatie bestaat tussen het voorkomen van atopisch eczeem, ook wel constitutioneel eczeem of atopische dermatitis (AD) genoemd, in de eerste drie jaar van het leven en de manier waarop de baby ter wereld komt. Daarnaast werd in een Japanse studie bekeken of het seizoen waarin een baby wordt geboren, invloed heeft op de kans dat het kindje AD zal ontwikkelen.

Het Noorse onderzoeksteam analyseerde de gegevens van 2.219 moeder-kindparen uit Noorwegen en Zweden.2 In totaal was 85% van de baby’s via de vaginale weg geboren en 15% via een keizersnede. Er werd gekeken hoe vaak een kind vroeg eczeem ontwikkelde (binnen 3 maanden na de geboorte), hoe vaak een kind vroeg AD ontwikkelde (binnen 3 jaar) en hoe vaak een kind last had van hardnekkige AD, wat betekende dat het kind zowel in het eerste levensjaar als in het derde levensjaar last had van AD en dat een dokter in het derde levensjaar een AD-diagnose had gesteld.

Vaker atopisch eczeem na keizersnede

Bij 531 kinderen (25%) werd een diagnose van atopisch eczeem gesteld. Hierbij was de kans dat een kind AD zou ontwikkelen hoger wanneer het kind geboren werd via een keizersnede. De hoogste kans op vroege AD werd gezien bij baby’s die via een keizersnede werden geboren na de natuurlijke startfase van de bevalling. Er werd geen relatie gevonden tussen de geboortewijze en de kans op hardnekkige AD.

In een grote studie, met 1,4 miljoen Zweedse kinderen, werd ook gezien dat de kans op atopische dermatitis in het eerste levensjaar hoger was wanneer het kind geboren werd via een keizersnede dan via vaginale bevalling.3 Het verhoogde risico op AD werd zowel gezien bij een geplande keizersnede als bij een spoed-keizersnede. Daarnaast was de kans op AD ook hoger wanneer er instrumenten zoals een verlostang of zuignap tijdens de vaginale bevalling werden gebruikt. Ook bij kinderen van 1-5 jaar oud werd het hogere risico op AD nog steeds gezien als zij via keizersnede waren geboren of met behulp van instrumenten, in vergelijking met een natuurlijke bevalling.

INVLOED GEBOORTESEIZOEN

In een recente Japanse studie werd onderzocht of het seizoen waarin kinderen worden geboren, invloed heeft op de kans om atopisch eczeem te ontwikkelen.4 De studie maakte daarvoor gebruik van data van ruim 81 duizend Japanse kinderen. De onderzoekers keken of het seizoen waarin het kind geboren werd invloed had op hoe vaak kinderen last hadden van eczeem wanneer zij 1, 6, of 12 maanden oud waren. Daarnaast werd gekeken hoe vaak de kinderen een AD-diagnose kregen in het eerste levensjaar.

De kans om na 1 maand eczeem te hebben was het hoogste bij baby’s die in juli geboren waren. Daartegenover werd bij baby’s die in de herfst waren geboren een hogere kans gezien op eczeem na 6 maanden, eczeem op 1 jaar oud en een AD-diagnose in het eerste levensjaar, in vergelijking met baby’s geboren in de lente. Daarnaast werd gezien dat eczeem en AD vaker voorkwamen bij baby’s, voornamelijk jongens, waarvan de moeder een allergie in de voorgeschiedenis had.

CONCLUSIE

In verschillende grote studies wordt een verband gezien tussen de geboorte van het kind en de kans op atopische dermatitis. Als een baby geboren wordt door een keizersnede of via een instrumenteel begeleide vaginale bevalling lijkt de kans op het ontwikkelen van atopische dermatitis op jonge leeftijd hoger te zijn. Daarnaast was de kans op AD in het eerste levensjaar hoger bij baby’s die in de herfst werden geboren in vergelijking met een lentegeboorte. Er is echter meer onderzoek nodig om deze relatie volledig te begrijpen en eventuele andere factoren uit te sluiten.

 Bronnen

  1. Renz-Polster H, Buist DAS, Vollmer WM, et al. Caesarean section delivery and the risk of allergic disorders in childhood. Clinical & Experimental Ellergy 2005;35:1466-72.
  2. Hoel ST, Wiik J, Carlsen KCL, et al. Birth mode is associated with development of atopic dermatitis in infancy and early childhood. JACI Global.
  3. Mubanga M, Lundholm C, Rohlin E, et al. Mode of delivery and offspring atopic dermatitis in a Swedish nationwide study. Pediatric Allergy and Immunolgoy 2023;34:e13904.
  4. Tsuchida A, Itazawa T, Matsumura K, et al. Season of birth and atopic dermatitis in early infancy: results from the Japan Environment and Children’s Study. BMC Pediatrics 2023;23:78.