Vaping met een pepermuntsmaakje blijkt schadelijker voor de longen dan gedacht

april 2023 Beter Leven Willem van Altena
Alternative to cigarette smoking, quit cigarettes and cancer preventing technology mint flavored vape juice concentrate and electric vaping pen isolated on white background

In Nederland zijn elektronische sigaretten toegestaan voor mensen vanaf 18 jaar, maar sinds 1 januari van dit jaar zijn toegevoegde smaakjes in ons land verboden. Die maatregel is mede in het leven geroepen om vaping –zo heet het roken van e-sigaretten- minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Het blijkt namelijk dat jongeren die vapen mettertijd toch vaak overstappen op echte nicotinesigaretten met alle gezondheidsrisico’s van dien. Intussen wordt meer en meer duidelijk dat de e-sigaretten mogelijk niet zo onschuldig zijn als gedacht, en dat ook de kunstmatige smaakjes ongezond zijn. Recent onderzoek uit de Verenigde Staten lijkt er zelfs op te wijzen dat het vapen van e-sigaretten met pepermuntsmaakjes de longen veel meer beschadigt dan gewone e-sigaretten doen. Onlangs verscheen een studie naar menthol en vaping in vakblad Respiratory Research.

Het blijkt dat er zich in de pepermunt-cassettes veel meer deeltjes micro fijnstof bevinden dan in reguliere vape-cassettes. En die fijne partikels zorgen voor behoorlijk wat longschade, stelden onderzoekers uit Pittsburgh (Verenigde Staten) vast. Hoofdonderzoeker Kambez Benam, assistent-hoogleraar in pulmonologie en allergologie: “Pas op met toegevoegde stoffen in e-sigaretten. En ga er niet van uit dat het veilig is om mentholpartikeltjes te inhaleren louter en alleen omdat menthol een natuurlijk plantaardig product is. We hebben ontdekt dat mentholsmaakjes ervoor zorgen dat er veel meer micro fijnstof in de longen terecht komt. Daarnaast bevatten de aerosols in e-sigaretten meer schadelijke stoffen zoals nicotine en formaldehyde.”

Vitamine E-acetaat

In verschillende studies zijn al indicaties gevonden dat de damp uit e-sigaretten inflammaties in de longen kan veroorzaken, maar ook oxidatieve stress, schade aan het DNA en een overgevoeligheid van de luchtwegen die astma kan veroorzaken. Door toxische stoffen aan de damp toe te voegen neemt het risico op longschade en verminderde longschade toe. “En menthol is zo’n toxische stof”, merkt Benam op. In eerder onderzoek had Benam al ontdekt dat vitamine E-acetaat, een veel gebruikte toevoeging in vapingvloeistoffen, minuscule toxische deeltjes genereert die zich nestelen in de longblaasjes en in de wanden van de trachea en de bronchiën.

Vape-robot

De wetenschappers in Pittsburgh onderzochten de mogelijke gezondheidsrisico’s van menthol  en ontwikkelden een ‘vape-robot’ die in staat was temperatuur, luchtvochtigheid, volume en tijdsduur van vaping na te bootsen, om zo tot een voorspelling te komen van de mogelijke longschade door e-sigaretten. De robot mat grootte en hoeveelheid van microscopisch kleine deeltjes fijnstof in de damp, en hoe die zich gedragen al naar gelang de inhoud van die damp. En het bleek dat de mentol-vapingvloeistof veel meer toxisch fijnstof bevatte dan gewone vapingvloeistof. Wat de onderzoekers ook vaststelden was dat de vapers die mentholsmaakjes gebruikten minder diep ademden dan vapers die geen menthol inhaleerden. Ook hadden zij een slechtere longfunctie.

Mentholsigaretten

In Nederland zijn aan vapingvloeistoffen toegevoegde smaakjes verboden, maar in de Verenigde Staten, waar de tabakslobby erg machtig is, nog niet. Toch wordt ook daar steeds duidelijke dan e-sigaretten veel toxische chemicaliën bevatten, en mogelijk helemaal niet een gezond alternatief voor gewone sigaretten zijn. Menthol wordt al heel lang aan tabak toegevoegd vanwege het verkoelende en licht verdovende effect, dat de luchtwegen verwijdt, hoestprikkels dempt en het al met al makkelijker maakt om te roken. Maar het is al lang duidelijk dat mentholsigaretten ertoe leiden dat mensen de rook dieper inhaleren, met alle gevolgen van dien. Niet alleen leidt het roken van mentholsigaretten vaker tot longkanker, maar die bevindt zich ook nog eens veel dieper in de longen, met alle gevolgen van dien voor de prognose. En het onderzoek van Benam c.s. lijkt nu aan te tonen dat menthol-vapen net zo slecht is als het roken van mentholsigaretten. Natuurlijk of niet: menthol hoort niet thuis in de longen.

Referentie

Chandra, D., Bogdanoff, R.F., Bowler, R.P. et al. Electronic cigarette menthol flavoring is associated with increased inhaled micro and sub-micron particles and worse lung function in combustion cigarette smokers. Respir Res 24, 108 (2023). https://doi.org/10.1186/s12931-023-02410-9