Zorg op afstand helpt UMC Utrecht druk van coronapatiënten op ziekenhuisbedden te verminderen

december 2021 Corona Willem van Altena
Back view of senior woman sitting in wheelchair making video call with her doctor while staying at home during covid pandemic. Close up of helpful general practitioner in video conference with old woman on digital tablet. Sick woman in online consultation from home: distance and telehealth concept.

Nu de ziekenhuizen overvol zijn met coronapatiënten wordt er naarstig gezocht naar manieren om de toestroom van patiënten in te dammen. Dat is niet alleen belangrijk om de zorg te ontlasten, maar ook in het belang van de patiënt. Niemand belandt immers graag in een ziekenhuis. Bij UMC Utrecht wordt sinds kort gebruik gemaakt van zorg op afstand, die kan zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven als ze corona opgelopen hebben, en om eerder weer thuis te kunnen komen. De programma’s CovidTherapy@home en Early@home worden ondersteund door zorgverzekeraars. 

​CovidTherapy@home

Bij het programma CovidTherapy@home worden coronapatiënten die extra zuurstof nodig hebben, thuis behandeld en op afstand gemonitord. Normaliter worden die patienten door hun huisarts naar het ziekenhuis doorverwezen, maar dat blijkt lang niet altijd nodig te zijn. CovidTherapy@home start ook met een verwijzing van de huisarts en diens inschatting of acute thuisbehandeling voor betreffende patiënt haalbaar is.

Patiënten die extra zuurstof nodig hebben krijgen nu zuurstof, een saturatiemeter en eventuele medicatie thuisgeleverd en hebben tweemaal daags contact met zorgprofessionals van het medisch regiecentrum van UMC Utrecht. Via een dagboekje –binnenkort een app- houden de patiënten driemaal daags gegevens bij zoals saturatie, temperatuur en hoe zij zich voelen. Ook komt er dagelijks een verpleegkundige langs om polshoogte te nemen. Het gaat nog om een proef, die nog slechts bij enkele patiënten van UMC Utrecht wordt uitgevoerd, maar als alles goed gaat kan CovidTherapy@home breder uitgerold worden in de regio Utrecht.

Early@Home

Early@Home is er juist op gericht om ervoor te zorgen dat herstellende coronapatiënten eerder het ziekenhuis kunnen verlaten. Dit programma draait al iets langer met veel succes, en is daarom onderdeel geworden van de reguliere coronazorg bij UMC Utrecht. Bij Easy@Home beoordelen artsen, verpleegkundigen en het bureau zorgbemiddeling van het UMC Utrecht of een coronapatiënt in aanmerking komt voor vervroegd ontslag. Hierna wordt patiënten gevraagd of zij met behulp van thuismonitoring naar huis willen gaan. Zij brengen dan de laatste dagen van ziekenhuiszorg thuis door onder begeleiding van het medisch regiecentrum van het UMC Utrecht.

Via een app voeren de patiënten thuis driemaal daags metingen in op hun telefoon of tablet aangaande temperatuur, zuurstofsaturatie en beantwoorden zij vragen over hun benauwdheid. Daarnaast is er elke dag telefonisch contact met het medisch regiecentrum. Pas als de artsen uit het ziekenhuis én de eigen huisarts vinden dat het veilig is, zullen deze metingen worden gestopt.