Amerikaanse goedkeuring voor nieuwe combinatie noodmedicatie voor astma

februari 2023 Farmanieuws Willem van Altena
Student having an asthma attack using an asthma inhaler at home

De medicijncombinatie van albuterol met budesonide, op de markt gebracht door AstraZeneca onder de merknaam Airsupra, is door de Amerikaanse medicijnenautoriteit FDA goedgekeurd als noodbehandeling of preventieve behandeling van bronchoconstrictie en als middel om het exacerbatierisico te verlagen bij volwassen astmapatiënten. De goedkeuring volgt op gunstige resultaten in de MANDALA en DENALI fase-III studies.

MANDALA en DENALI

In de MANDALA-studie liet albuterol/budesonide een significante verlaging van het exacerbatierisico zien, vergeleken met alleen albuterol bij noodgebruik door patienten met matig-ernstige tot ernstige astma. In de DENALI-studie verbeterde de combinatietherapie de longfunctie significant in vergelijking tot de twee componenten afzonderlijk bij patienten met milde tot gematigde astma. In beide studies bleken de bijwerkingen in lijn met de reeds bekende van de twee componenten afzonderlijk. Meest voorkomend waren hoofdpijn, schimmelinfecties van de mond, hoesten en heesheid.

Albuterol/budesonide is de eerste behandeling in zijn klasse. Een inhalator bevat een vaste dosering albuterol (een kortwerkende beta2-agonist –SABA-) en budesonide, een anti-inflammatoire inhaleerbare corticosteroïde.

Vooralsnog is er bij de EMA nog geen goedkeuringsaanvraag voor albuterol/budesonide ingediend, maar verwacht wordt dat dat na de Amerikaanse goedkeuring wel gaat gebeuren.

Referentie

Persbericht AstraZeneca