Kinderen met astma die veel snurken hebben doorgaans meer last van ernstige symptomen

juni 2021 Wetenschap Willem van Altena
Child at medical appointment.

Kinderen met astma die minstens zes nachten per week snurken blijken een grotere kans te hebben op dagen met ernstige klachten. Recent onderzoek van de Harvard Medical School in Boston (V.S.) wijst uit dat astmatische kinderen die veel snurken meer klachten hebben dan kinderen die dat niet doen. Het onderzoek werd onlangs gepubliceerd op de website van wetenschappelijk vaktijdschrift Journal of Allergy and Clinical Immunology.

De onderzoekers uit Boston onderzochten de gegevens van 339 kinderen (gemiddelde leeftijd 7,9 jaar) met astma, die in een binnenstedelijke omgeving woonden. Gedurende 12 maanden vulden hun ouders/verzorgers elke drie maanden een vragenlijst in met vragen over hun symptomen, snurken, schooluitval en medische zorgbehoefte. Ook werd gevraagd of de ouders te maken hadden met verstoorde nachtrust of met andere verstoringen. Bijna een kwart (24,8%) van de kinderen snurkte minstens zes nachten per week.  

Het bleek dat de kinderen die veel snurken beduidend meer ‘maximale symptoom dagen’ hadden dan kinderen die niet zo vaak snurkten (3,8 tegenover 2,7 dagen per 14 dagen, oddsratio 1,58). De klachten omvatten onder meer benauwdheid, hoesten en piepende ademhaling, en onderbroken slaap.

Omgevingsfactoren

De onderzoekers waren niet echt verbaasd over de resultaten. Luchtvervuiling, slechte luchtkwaliteit en tabaksrook hebben allemaal invloed op kinderen in binnensteden en kunnen bijdragen aan ernstiger astmaklachten. Hoofdonderzoeker Dr. Wanda Phipatanakul: “Bewustwording en onderkenning van deze omgevingsfactoren kunnen een vroege interventie mogelijk maken en op die manier langetermijncomplicaties van astma verminderen.”

Obesitas

Het bleek verder dat 72,2% van de kinderen uit gezinnen met lage inkomens kwam (minder dan 45.000 dollar per jaar), en 67,8% van de kinderen was van Afro-Amerikaanse of Latijns-Amerikaanse origine. Daarnaast had de helft van de onderzochte kinderen overgewicht, en obesitas kwam vaker voor bij de snurkende kinderen dan bij de niet-snurkers. Ook bij volwassenen is er overigens een duidelijke relatie tussen overgewicht en snurken.

Een beperkende factor in de studie is wel het feit dat de onderzoekers geen objectieve metingen over de ademhaling tijdens de slaap tot hun beschikking hadden maar alleen de informatie die de ouders/verzorgers op de vragenlijsten invulden. Toch menen de onderzoekers dat er een verband is tussen snurken en ernstiger astmasymptomen, aangezien beide zaken betrekking hebben op problemen met de luchtwegen. Bij volwassenen is er ook vaak een verband te zien tussen aandoeningen van de luchtwegen en slaap-ademhalingsproblemen.

Referentie

S. Gunnlaugsson, M.H. Abul, W. Phipatanakul et al. Associations of Snoring and Asthma Morbidity in the School Inner-City Asthma Study. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021 Jun 6:S2213-2198(21)00609-7. doi: 10.1016/j.jaip.2021.05.022. Epub ahead of print. PMID: 34102347.