Australisch onderzoek toont hoge prevalentie van voedselallergieën bij kinderen aan

juni 2024 Wetenschap Willem van Altena

Allergie onder kinderen lijkt veel prevalenter te zijn dan tot dusver werd aangenomen. Een recente studie uit Australië duidt erop dat bijna 40% van de 6- en 10-jarigen ten minste één allergische ziekte heeft, en dat een derde van deze kinderen meerdere allergische aandoeningen heeft.

Onder leiding van Rachel L. Peters, PhD, van het Murdoch Children’s Research Institute in Melbourne is een longitudinaal onderzoek uitgevoerd naar de prevalentie van allergische ziekten bij kinderen. Dit onderzoek, gepubliceerd in The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, richtte zich op een cohort van 5.276 kinderen en bracht hun allergieën gedurende hun jeugd in kaart.

Eczeem

Uit de studie blijkt dat 40% van de 10-jarige kinderen in Australië kampt met een allergische aandoening, waarbij een derde van deze groep meerdere allergieën heeft. De data tonen dat hoewel de prevalentie van eczeem afnam met de leeftijd, de incidentie van rhinitis juist toenam. Zo leed 12,9% (95% BI, 11,7%-14,2%) van de kinderen op 10-jarige leeftijd aan eczeem, een daling ten opzichte van 15,3% (95% BI, 14,1%-16,7%) op 6-jarige leeftijd. Daarentegen steeg de prevalentie van rhinitis van 15,1% (95% BI, 13,9%-16,5%) op 6-jarige leeftijd naar 25% (95% BI, 23,4%-26,7%) op 10-jarige leeftijd.

Het onderzoek, dat liep van 2007 tot 2011, omvatte verschillende evaluaties op de leeftijd van 6 en 10 jaar, waarbij kinderen en hun verzorgers werden bevraagd over allergische symptomen en medische diagnoses. De kinderen ondergingen ook huidpriktesten (SPTs) en orale voedselprovocatietests (OFCs) om de aanwezigheid van allergieën vast te stellen. De allergenen die werden getest, omvatten onder andere pinda’s, ei, sesam en diverse soorten melk en schaaldieren.

Bij de evaluatie op 6-jarige leeftijd bleek 6,4% (95% BI, 5,6%-7,2%) van de kinderen een voedselallergie te hebben, wat op 10-jarige leeftijd vrijwel stabiel bleef met 6,3% (95% BI, 5,5%-7,2%). Onder kinderen met een bevestigde allergie voor ei, pinda of sesam op 1-jarige leeftijd, hield 45% deze allergie tot 10-jarige leeftijd, terwijl 55% geen allergieën meer vertoonde voor de geteste voedingsmiddelen.

Ei, pinda en cashewnoten

Specifieke allergieën zoals voor ei vertoonden een significante daling van 9,5% op 1-jarige leeftijd naar 0,6% op 10-jarige leeftijd. Pinda-allergie bleef de meest voorkomende voedselallergie bij 6- en 10-jarigen, met een prevalentie van respectievelijk 3,1% (95% BI, 2,6%-3,7%) en 2,9% (95% BI, 2,5%-3,5%). Cashewnotenallergie volgde als tweede meest voorkomende, met prevalenties van 2,8% (95% BI, 2,3%-3,4%) op 6-jarige leeftijd en 2,6% (95% BI, 2,1%-3,1%) op 10-jarige leeftijd. In tegenstelling tot pinda-allergie, waarbij 3,8% van de kinderen een verbetering liet zien, was er geen verbetering bij cashewnotenallergie.

Huisstofmijt

Aeroallergenen zoals huisstofmijt en raaigraspollen waren prevalenter dan voedselallergenen. Sensibilisatie voor minstens één aeroallergeen steeg van 36,6% (95% BI, 34,8%-38,5%) op 6-jarige leeftijd naar 45,2% (95% BI, 42,9%-47,5%) op 10-jarige leeftijd.

Astma

Astma kwam bij 12,1% (95% BI, 10,9%-13,3%) van de kinderen voor op 6-jarige leeftijd en bij 13,1% (95% BI, 11,9%-14,4%) op 10-jarige leeftijd. Huidige astmasymptomen zoals piepende ademhaling namen licht af van 17,3% (95% BI, 16%-18,7%) op 6-jarige leeftijd tot 15,4% (95% BI, 14,1%-16,8%) op 10-jarige leeftijd. Allergische astma kwam vaker voor dan niet-allergische astma.

De onderzoekers menen dat hun bevindingen het belang van preventie- en behandelingsstrategieën voor allergieën benadrukken. Zeker omdat steeds duidelijker wordt dat veel van deze allergieën, zoals notenallergieën, neigen aan te houden gedurende de kindertijd.

Referentie

Peters RL, Koplin JJ, Gurrin LC,; HealthNuts Study. The prevalence of food allergy and other allergic diseases in early childhood in a population-based study: HealthNuts age 4-year follow-up. J Allergy Clin Immunol. 2017 Jul;140(1):145-153.e8. doi: 10.1016/j.jaci.2017.02.019. Epub 2017 May 14. PMID: 28514997.