Behandeling met SQ® HDM SLIT-tablet is werkzaam en veilig bij jonge kinderen met allergische rhinitus en rhinoconjunctivitis gedreven door huisstofmijten

juni 2024 EAACI 2024 Max Teuwen
Oral medicine, paracetamol,white pills on blue background

De werkzaamheid en veiligheid van sublinguale immuuntherapie (SLIT) is reeds aangetoond in verschillende fase III-studies bij adolescenten en volwassenen met huisstofmijt (‘house dust mite’, HDM) allergische rhinitis (AR) of rhinoconjunctivitis (C), maar bewijs voor jonge kinderen (5-11 jaar) ontbreekt. Deze studie had daarom tot doel de werkzaamheid en veiligheid van SLIT bij jongere kinderen met HDM-AR/C te onderzoeken. De resultaten werden gepresenteerd tijdens het EAACI 2024-congres door prof. Antje Schuster van het Düsseldorf University Medical Center in Duitsland.1

Een van de meest voorkomende oorzaken van reacties bij allergische astma en AR zijn de allergenen van de huisstofmijt. Deze allergenen zijn moeilijk te vermijden en kunnen grote invloed hebben op onder andere de slaapkwaliteit en de kwaliteit van leven. Immuuntherapie met een SLIT-tablet heeft in eerdere studies al aangetoond werkzaam en veilig te zijn bij adolescenten en volwassenen met HDM-AR/C en deze gunstige resultaten gaven aanleiding om dit ook te onderzoeken bij jonge kinderen.

Studieopzet

In het dubbelblinde, gerandomiseerde, gecontroleerde fase III-onderzoek MT-12/MATIC werden kinderen van 5-11 jaar met HDM-AR/C, met of zonder gecontroleerde astma, 1:1 gerandomiseerd tussen een behandeling met een SLIT-tablet (12 SQ® HDM) of placebo gedurende een periode van ongeveer 1 jaar. De primaire uitkomstmaat was de gemiddelde ‘daily total combined rhinitis score’ (TCRS; 0-24), bestaande uit de som van de gemiddelde rhinitis ‘daily symptom score’ (DSS; 0-12) en de gemiddelde rhinitis ‘daily medication score’ (DMS; 0-12). De primaire uitkomstmaat werd gedurende de laatste 8 weken van de behandeling beoordeeld met behulp van een e-dagboek waarin dagelijks de symptomen en het medicatiegebruik werden vastgelegd. Andere belangrijke secundaire uitkomstmaten waren de gemiddelde rhinoconjunctivitis ‘total combined score’ (TCS; 0-38), de algehele score op de ‘Paediatric Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire’ (PRQLQ; 0-6), en de veiligheid van de behandeling.

Resultaten

In totaal werden 1.458 kinderen gerandomiseerd tussen een behandeling met een SLIT-tablet (n=731) of placebo (n=727). De baselinekarakteristieken waren vergelijkbaar tussen de groepen, met een gemiddelde leeftijd van 8 jaar, 66% jongens, en een gemiddelde ziekteduur van 2,8 jaar. De behandeling met een SLIT-tablet toonde een statistisch significante klinische verbetering (verschil in TCRS-score [95%-BI]: 1,0 [0,5-1,4]) en een relatieve reductie van 22% vergeleken met placebo. Alle secundaire uitkomsten lieten vergelijkbare significante verbeteringen zien: een 22,2% reductie in de DSS, een 25,3% reductie in de DMS, een 22,2% reductie in de TCS, en een 16,6% verbetering in de PRQLQ vergeleken met placebo. Behandelingsgerelateerde ongewenste voorvallen werden gerapporteerd door 53,5% van de kinderen in de SLIT-groep en 75,4% in de placebogroep. De meest voorkomende bijwerkingen waren pruritus aan het oor of de mond en irritatie van de keel. Er werden geen ernstige ongewenste voorvallen gerapporteerd, en het percentage kinderen dat stopte met de behandeling was laag (1,0% SLIT en 1,8% placebo).

Conclusie

De onderzoekers concludeerden dat de behandeling met 12 SQ® HDM SLIT-tablet een effectieve en veilige behandeling is voor jonge kinderen met HDM-AR/C. De fase III-studie toonde significante verbeteringen in symptoomscores en medicatiescores zoals de TCRS, DSS, DSM, en TCS vergeleken met placebo. De behandeling met een SLIT-tablet verbeterde ook de kwaliteit van leven en werd goed verdragen, zonder ernstige ongewenste voorvallen.

Referenties

  1. Schuster A, Pfaar O, Novakova S, et al. The SQ HDM SLIT-tablet is effective and well-tolerated in children (5-11 years) with house dust mite allergic rhinitis/rhinoconjunctivitis – results from a global phase III clinical trial. Gepresenteerd tijdens EAACI 2024; abstract 001075.