Drentse COPD-patiënten kunnen dankzij app continu gepersonaliseerde zorg thuis ontvangen

november 2023 Zorg van de Toekomst Rafael Sibilo
Asthma inhaler help allergic woman. World asthma day. Allergy, asthmatic. Inhalation medicine. Flat vector illustration concept. Man uses an inhaler against the attack. Bronchial asthma.

Regionale zorgverleners in Drenthe bieden COPD-patiënten sinds september van dit jaar de mogelijkheid om vanuit hun vertrouwde thuisomgeving kwaliteitszorg te krijgen. Zo heeft het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen in samenwerking met Gezondheidscentrum Noorderpark, Dokter Drenthe, huisartsenpraktijk Dwingeloo, Zorgcentrale Noord (NAAST-ZCN) en app-ontwikkelaar Luscii ervoor gezorgd dat COPD-patiënten continue én gepersonaliseerde zorg krijgen. Dit kan leiden tot minder polikliniekbezoeken, verbeterde zelfmanagement van patiënten, een groter gevoel van veiligheid en een efficiëntere zorg voor patiënten.

De centrale rol van de patiënt

Via de app vullen COPD-patiënten een gevalideerde gezondheidsvragenlijst in en voeren metingen uit. Daarna worden de gegevens geanalyseerd en geeft de app automatisch tips, adviezen en coaching die patiënt-specifiek zijn. Ook worden vitale functies zoals zuurstofsaturatie en het gewicht gemeten. Hoe vaak de controles worden uitgevoerd is afhankelijk van de ernst van de ziekte. Dit COPD-programma geeft COPD-patiënten de gelegenheid om meer over hun aandoening te leren en zelf de regie te nemen, benadrukt transmuraal coördinator Tanje Zwanenburg. Deze continue en gepersonaliseerde zorgaanbieding maakt dat de ziekte effectiever beheerd kan worden. De app monitort herstel, maar ook signalen van verslechtering, zodat er op tijd een signaal naar het zorgpersoneel gaat om actie te ondernmen. Om de gezamenlijke zorg zo goed mogelijk uit te voeren hebben de zorgverleners hierover samen richtlijnen opgesteld en afspraken gemaakt voor zowel patiënten met een stabiele- als een instabiele vorm van COPD.

Dynamische zorgverlening

De dynamiek tussen COPD-patiënten, lokale zorgverleners en continu monitorende technologie zorgen voor patiëntgerichte, efficiënte en kostenbesparende zorg. Longaanvallen kunnen vroegtijdig gesignaleerd worden en betrokken zorgverleners hebben direct toegang tot de actuele gegevens van de patiënten. De ingevoerde gegevens worden namelijk continue door NAAST-ZCN gecontroleerd. Op het moment dat er afwijkende waarden worden geconstateerd, dan nemen zij contact op met de patiënt en waar nodig ook met de huisartsenpraktijk of longpoli. Volgens Professor Daan Dohmen, pionier op het gebied van digitale zorgaanbieding, is dit nu een voorbeeld van een ‘digitale dorpsdokter’ waar regionale zorgaanbieders samenwerken om de continuïteit van patiëntenzorg te waarborgen. Aanvullende erkenning voor regionale samenwerkende zorgaanbieders werd onderstreept met de aanwezigheid van wethouder Jan Broekema van de gemeente Assen en Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning in Drenthe.

Het COPD-programma biedt patiënten met COPD uitgebreide ondersteuning, zodat ze hun aandoening beter kunnen beheren en zo hun levenskwaliteit kunnen verbeteren.

Referentie

Persbericht Wilhelmina Ziekenhuis Assen