EDITOR’S PICK VAN DR. SHARON VEENBERGEN, MEDISCH IMMUNOLOOG: NIET TE MISSEN LITERATUUR VOOR UW PRAKTIJK

mei 2023 Editor's Pick Van de redactie

In dit onderdeel van de NTVAAKI-website delen we een korte weergave van een aantal impactvolle studies die onlangs gepubliceerd zijn in de belangrijkste internationale wetenschapstijdschriften gefocust op astma, allergie en/of klinische immunologie. Deze selectie is gemaakt door DR. SHARON VEENBERGEN (medisch immunoloog, Erasmus MC, en lid van de hoofdredactieraad van NTVAAKI) gebaseerd op de toegevoegde waarde van deze studies voor de dagelijkse klinische praktijk.

KLINISCHE STUDIES
ELEVATE-STUDIES: ETRASIMOD BLIJKT EFFECTIEF BIJ COLITIS ULCEROSA

Colitis ulcerosa is een chronische, immuungemedieerde aandoening die wordt gekenmerkt door diffuse slijmvliesontsteking. Niet alle patiënten reageren op de bestaande therapieën en sommige patiënten ervaren een progressieve afname in therapierespons. De uitkomsten van twee fase III-studies (ELEVATE) naar de veiligheid en effectiviteit van etrasimod bij patiënten met colitis ulcerosa werden in maart 2023 gepubliceerd in The Lancet. Lees meer

VERGELIJKEND ONDERZOEK
DUPILUMAB MOGELIJK EFFECTIEVER BIJ MATIG TOT ERNSTIG ASTMA DAN OMALIZUMAB EN MEPOLIZUMAB

Voor de behandeling van astma zijn op dit moment meerdere monoklonale antilichamen beschikbaar, maar hoe de werkzaamheid van deze antilichamen zich verhoudt ten opzichte van elkaar is onduidelijk. De resultaten van een dusdanige vergelijking zijn onlangs gepubliceerd in The Journal of Allergy and Clinical Immunology. In deze studie werd de werkzaamheid van omalizumab, mepolizumab en dupilumab bij personen met matig tot ernstig astma hypothetisch vergeleken. Lees meer

KLINISCHE STUDIES
LEBRIKIZUMAB LAAT VEELBELOVENDE RESULTATEN ZIEN ALS BEHANDELING VOOR ATOPISCHE DERMATITIS

Lebrikizumab, een IgG4 monoklonaal antilichaam met hoge affiniteit gericht tegen interleukine-13, voorkomt de vorming van het interleukine-4Rα-interleukine-13Rα1 heterodimeer receptor signaleringscomplex. Onderzoekers voerden twee identiek opgezette, 52 weken durende, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, fase III-onderzoeken uit naar de effectiviteit van lebrikizumab als behandeling voor atopische dermatitis. Lees meer

KLINISCHE STUDIES
SUBLINGUALE IMMUNOTHERAPIE LIJKT EFFECTIEVE AANPAK VAN PINDA-ALLERGIE BIJ KINDEREN

Eenvoudige toediening, veiligheid en verdraagbaarheid maken sublinguale immunotherapie een veelbelovende optie voor de behandeling van pinda-allergie. Dat is de voornaamste conclusie uit een studie gepubliceerd in The Journal of Allergy and Clinical Immunology. Lees meer

KLINISCHE STUDIES
ANTI-CD19 CAR T-CELTHERAPIE IS MOGELIJK WERKZAAM BIJ REFRACTAIRE SYSTEMISCHE LUPUS ERYTHEMATODES

Systemische lupus erythematodes (SLE) is een auto-immuunziekte waarbij ontstekingen ontstaan in het hele lichaam. SLE heeft een heterogeen ziektebeeld, variërend van relatief mild tot levensbedreigend. Patiënten die niet reageren op conventionele therapieën lopen risico op ernstige orgaanschade. In oktober 2022 werden de uitkomsten van een kleinschalige studie gepubliceerd, waarin werd onderzocht of anti-CD19 CAR T-celtherapie een effectieve behandeling is voor patiënten met SLE die niet voldoende reageren op bestaande behandelingen. Lees meer