Sublinguale immunotherapie lijkt effectieve aanpak van pinda-allergie bij kinderen

april 2023 Wetenschap Willem van Altena

Eenvoudige toediening, veiligheid en verdraagbaarheid maken sublinguale immunotherapie een veelbelovende optie voor de behandeling van pinda-allergie. Dat is de voornaamste conclusie uit een studie gepubliceerd in The Journal of Allergy and Clinical Immunology. Samen met het gemak van toediening maken deze factoren de behandeling tot een veelbelovende optie voor pinda-allergie, schrijven Edwin H. Kim, MD, MS, universitair hoofddocent kindergeneeskunde en afdelingshoofd van UNC Pediatric Allergy & Immunology aan de University of North Carolina School of Medicine, en collega’s.

Aan het onderzoek namen 54 deelnemers deel (39 jongens; 49 blanke) in de leeftijd van 2,3 tot 11,9 jaar (gemiddelde leeftijd, 7,1 ± 2,6 jaar) met een bevestigde pinda-allergie, waaronder 15 met bijkomende voedselallergieën. De onderzoekers beoordeelden reactiedrempels via dubbelblinde placebogecontroleerde voedseluitdagingen (‘double blind placebo controlled food challenges’, DBPCFC’s) op baseline, na 48 maanden sublinguale immunotherapie voor pinda’s (SLIT) en na 1 tot 17 weken vermijding, naast andere periodieke tests. Slechts 47 deelnemers voltooiden echter de pinda SLIT-dosering en de 48 maanden durende DBPCFC, beschouwd als de per-protocol (PP) populatie. Verder voltooiden 37 deelnemers de DBPCFC voor vermijding.

Klinisch significante desensibilisatie

De met succes geconsumeerde dosis (‘successfully consumed dosage’, SCD) steeg van een uitgangsgemiddelde van 48,4 ± 93,2 mg tot 2.723 ± 1.904 mg pinda-eiwit na 48 maanden bij de PP-populatie. Ook bereikten 17 van deze deelnemers een SCD van 5.000 mg zonder symptomen, en 33 een SCD van 800 mg of meer, wat de onderzoekers als klinisch significante desensibilisatie beschouwden.

De onderzoekers zeiden ook een significante toename van pindaspecifiek IgE (Pn-sIgE) te hebben waargenomen vanaf de uitgangswaarde tot 6 maanden met een terugkeer naar de uitgangswaarde na 12 maanden, en significante dalingen na 24 maanden en na 48 maanden. Specifieke cijfers waren een gemiddelde van 213 ± 351,2 kUA/l bij baseline tot 60,7 ± 162,7 kUA/l na 48 maanden (p<0,0001). Bovendien stelden de onderzoekers een toename vast van pindaspecifiek IgG4 (Pn-sIgG4) van gemiddeld 0,8 ± 1,4 mg/l bij aanvang tot 20,6 ± 47,9 mg/l na 48 maanden, met een significante toename na 6 maanden (p<0,0001).

De verhouding tussen Pn-sIgG4 en Pn-sIgE nam toe van baseline tot 6 maanden en bereikte vervolgens statistische significantie na 12 maanden, vervolgden de onderzoekers, met een totale toename van gemiddeld 6,7 ± 10,7 mg/l bij baseline tot 1.176 ± 2.823 mg/l na 48 maanden (p=0,0012).

Dalingen in het gemiddelde percentage CD63+-basofielen bij verdunningen van 10 ng/ml en 1 ng/ml werden gezien na 6 maanden en hielden aan gedurende de behandeling. Het gemiddelde percentage daalde bijvoorbeeld van 34% ± 30,1% bij aanvang tot 18,8% ± 22,9% na 48 maanden bij de verdunning van 10 ng/ml (p=0,0012). Evenzo daalden zij van 19,7% ± 24,8% bij aanvang tot 9,1% ± 17,8% na 48 maanden bij de verdunning van 1 ng/ml (p=0,0178).

Cytokineniveaus

De gemiddelde cytokineniveaus daalden van baseline tot 48 maanden met 2,2 ± 3,2 pg/ml tot 0,6 ± 0,6 pg/ml voor IL-4 (p=0,0012), 778,3 ± 949,6 pg/ml tot 141,1 ± 144,6 pg/ml voor IL-5 (p=0,0002) en 40,9 ± 46,9 pg/ml tot 9,6 ± 11,4 pg/ml voor IL-13 (p<0,0001). Interferon-gamma niveaus daalden pas significant na 48 maanden, maar tumor necrosis factor-alfa niveaus bleven gelijk na pinda SLIT. IL-10 niveaus daalden van baseline tot 12 maanden en vervolgens ook tot 48 maanden.

Bij de 37 deelnemers die de vermijdingsfase voltooiden, was de mediane tijd tot verlies van klinisch significante desensibilisatie 22 weken (interkwartielbereik [IKB], 10-100 weken).

Verlies van desensibilisatie

Wanneer de onderzoekers 300 mg gebruikten als alternatieve drempel voor klinisch significante desensibilisatie, ondervond geen van de deelnemers in de vermijdingsfase reacties onder dit totaal. De onderzoekers definieerden verlies van desensibilisatie ook als het verliezen van een stap in de DBPCFC-drempel en vonden dat 49% van de vermijdingsgroep desensibilisatie verloor binnen de 17 weken follow-up. Met interval gecensureerde overlevingsanalyse berekenden de onderzoekers een mediane tijd van 12 weken tot verlies van één stap tijdens de DBPCFC (IKB: 11-12 weken).

Met 81.031 mogelijke doseringsdagen meldden de onderzoekers dat de deelnemers 97,6% van hun pinda SLIT-doses innamen. Symptomen volgden op 4% van de thuis toegediende doses, met een mediaanpercentage van 0,49% reactie per deelnemer per dosis.

Zeven deelnemers meldden 2.525 van de 3.203 (83,3%) van de doseringssymptomen, en één van deze deelnemers trok zich terug uit de studie. Oropharyngeale jeuk en lipzwelling traden op bij 3,7% van de doses. Huidsymptomen en buikklachten kwamen elk bij 0,1% van de doses voor. Adrenaline werd niet gebruikt om een van de SLIT-doseringssymptomen te behandelen, maar antihistaminica werden toegediend bij 143 symptoomafleveringen, of 0,14% van de ingenomen doses.

Duurzamer effect

Op basis van de biomarkers op baseline stelden de onderzoekers dat de deelnemers hun pinda-allergie waarschijnlijk niet zouden ontgroeien. Toch wezen de veranderingen in deze biomarkers erop dat pinda SLIT de allergische reactie van mestcellen, basofielen, B-cellen en T-cellen op grote schaal verandert, met de mogelijkheid van een duurzamer desensibilisatie-effect.

Volgens de onderzoekers wijzen hun bevindingen er ook op dat patiënten met SLIT bestand zijn tegen toevallige inname van pinda’s, zelfs met onderbrekingen in de therapie die enkele weken kunnen duren. Samen concludeerden zij dat SLIT een veelbelovende optie is voor de behandeling van pinda-allergie.

Referentie

Kim EH, Keet CA, Virkud YV, et al. Open-label study of the efficacy, safety, and durability of peanut sublingual immunotherapy in peanut-allergic children. J Allergy Clin Immunol 2023; online ahead of print.