Fase III-studie met dupilumab bij atopische dermatitis van handen en voeten

juni 2023 Klinische trials Marjolein Haakman-Groot

Tijdens het afgelopen American Academy of Dermatology-congres werden de resultaten gepresenteerd van een fase III-studie waarin de effectiviteit van dupilumab bij patiënten met atopische dermatitis werd onderzocht. De biological werd toegediend bij (jong)volwassenen met matig-ernstige tot ernstige atopische dermatitis waarna werd gekeken of de laesies aan de handen en voeten na 4 maanden behandeling waren verminderd.

Totaal werden 133 (jong)volwassenen geïncludeerd in de studie, die onvoldoende respons op topische corticosteroïden vertoonden of hier intolerant tegen waren. De patiënten hadden last van matig-ernstige tot ernstige atopische dermatitis van de handen en voeten. Deelnemers werden 1:1 gerandomiseerd naar behandeling met dupilumab (n=67) of placebo (n=66) gedurende 16 weken. Volwassen deelnemers in de dupilumab-arm ontvingen eenmaal per 2 weken een dosis van 300 mg dupilumab, adolescenten 200 of 300 mg eenmaal per 2 weken, afhankelijk van het lichaamsgewicht. Het primaire eindpunt van de studie was de score op de Investigator Global Assessment (IGA)-schaal.

Resultaten

Na 16 weken behandeling was bij 40% van de patiënten in de dupilumab-arm de hyperpigmentatie en erythema geheel verdwenen of bijna geheel verdwenen (IGA-score 0 of 1), tegenover 17% in de placebogroep. Tevens werd bij 52% van de patiënten in de dupilumab-arm een klinisch significante vermindering in jeuk gezien, vergeleken met bij 14% van de patiënten in de placebo-arm. Ook op de aangepaste totale laesiesymptoomscoreschaal (mTLSS) werd een verbetering gezien bij 69% van de deelnemers die dupilumab gebruikten, tegenover bij 31% van de deelnemers die een placebo ontvingen. De ernst van de atopische dermatitis was met gemiddeld 75% afgenomen na 16 weken behandeling met dupilumab.

Tevens werden de secundaire eindpunten van de studie behaald. Zo werd met dupilumab een verbeterde gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven gezien, met betere slaap en minder pijn aan de handen en voeten. Daarnaast was er weinig behoefte aan noodmedicatie tijdens de behandeling met dupilumab; 3% van de patiënten in de experimentele arm maakte hier gebruik van, tegenover 21% in de controle-arm. De meest geziene bijwerkingen bij de dupilumab-behandeling waren rinofaryngitis (16% versus 11% met placebo), bovensteluchtweginfectie (9% versus 5% met placebo) en conjunctivitis (6% versus 2% met placebo).

Conclusie

In deze gerandomiseerde, placebogecontroleerde fase III-studie werd gezien dat mensen met matig-ernstige tot ernstige atopische dermatitis aan de handen en voeten significant voordeel behaalden bij een behandeling met dupilumab. Na een 16-weekse behandelingsperiode was bij 40% van de deelnemers de hyperpigmentatie en erythema (vrijwel) geheel verdwenen. Daarnaast werden meer verbeteringen gezien in jeuk, totale laesiescore, slaap en kwaliteit van leven dan bij het ontvangen van een placebo.

Referentie

Simpson E, et al. Dupilumab treatment in patients with hand and foot atopic dermatitis: results from a phase 3, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Gepresenteerd tijdens Annual Meeting of the American Academy of Dermatology 2023; abstract 25.