Hogere therapietrouw geassocieerd met positieve zelfrapportage bij gebruik digitale inhalator

maart 2023 Zorginnovatie Marjolein Haakman-Groot

Een nieuwe studie, onlangs gepresenteerd tijdens de American Academy of Allergy, Asthma & Immunology Annual Meeting, onderzocht de impact van dagelijkse zelfrapportage in een app, op de mate van therapietrouw bij het gebruiken van een digitale inhalator. Astmapatiënten voerden dagelijks in hoe zij zich voelden en vervolgens werd bekeken hoe dit gerelateerd was aan hoe trouw de inhalator werd gebruikt in de onderhoudsfase.

Een slechte therapietrouw is een veelvoorkomend probleem bij astmapatiënten, wat momenteel kan worden gemonitord door het inhalatorgebruik te meten. In de CONNECT2-studie werd het ‘Maintenance and Reliever Digihaler System’ (MRDS) van farmaceut Teva vergeleken met standaardzorg voor mensen met astma. In de digitale inhalator zitten sensoren die het gebruik hiervan meten en deze informatie doorsturen naar een applicatie op de smartphone. Deze app bevat ook een dagelijkse zelfrapportage-module. Hierin kunnen patiënten elke dag aan de hand van een emoji (blij-neutraal-verdrietig) kiezen hoe ze zich voelen op die dag.

Deelnemers

Participanten werden 4:3 gerandomiseerd naar het gebruik van MRDS of standaardzorg, waaronder bestaande onderhoudstherapie en verlichtende inhalatoren. In totaal werden 242 deelnemers gerandomiseerd naar MRDS. Zij waren 13 jaar of ouder (gemiddeld 47 jaar, 73% vrouw) en hadden suboptimale astmacontrole, gebaseerd op een Astma Control Test-score van 19 of lager (gemiddeld 14,5). Uiteindelijk voltooide 74,8%  van de deelnemers de studieperiode van 24 weken en in deze tijd vulde 75% van de patiënten minstens eenmaal een zelfrapportage in.

Resultaten

Uit de onderzoeksanalyse bleek dat patiënten die vaker een respons invulden in de zelfrapportagemodule, ook een hogere therapietrouw vertoonden bij het gebruik van de onderhoudsmedicatie. Daarnaast rapporteerden patiënten met een therapietrouw van 75% of hoger vaker positieve gevoelens in de app. Bij patiënten die minstens 75% therapietrouw vertoonden, werden 66% van de ingevulde dagen als positief bestempeld, tegenover 55% van de dagen bij patiënten die een suboptimale therapietrouw (<75%) vertoonden. Patiënten die 95% therapietrouw vertoonden, noteerden het vaakste dat zij zich positief voelden; namelijk op 78% van de gerapporteerde dagen.

Conclusie

De onderzoekers concluderen hieruit dat er een associatie is tussen therapietrouw en de respons op de dagelijkse zelfrapportage. De app kan patiënten helpen door reminders voor het gebruik van onderhoudsmedicatie te tonen en feedback te geven over de therapietrouw. Dit zou kunnen leiden tot een verbeterde therapietrouw en betere uitkomsten. Daarnaast kan deze informatie leiden tot betere gesprekken tussen patiënten en zorgverleners, met meer begrip over waarom en wanneer patiënten de inhalator gebruiken.

Referentie

Mosnaim GM, et al. Gepresenteerd tijdens AAAAI Annual Meeting; abstract 488.