Hoog SABA-gebruik bij kinderen geassocieerd met meer astma-exacerbaties

februari 2023 Klinische trials Marjolein Haakman-Groot

Uit eerdere resultaten van het Zweedse SABINA-programma, ‘SABA use IN Asthma’, met (jong)volwassenen bleek dat een hoog gebruik (drie of meer inhalatoren per jaar) van kortwerkende β2-agonisten (‘short-acting β2-agonist’, SABA) geassocieerd was met een hoger overlijdensrisico en hoger exacerbatierisico, vergeleken met het gebruik van twee of minder inhalatoren per jaar.1 Tot dusver was niet duidelijk of deze verhoogde risico’s ook golden voor kinderen. Een nieuwe studie van dr. Erik Melén onderzocht dit mogelijke verband.2

In de studie werden gegevens uit het Zweedse nationale gezondheidsregister gebruikt van mensen met astma onder de 18 jaar, die tussen 2006 en 2015 in de tweede lijn hiervoor zijn behandeld. Van deze kinderen werden gegevens verzameld over het aantal exacerbaties, het aantal inhalatoren dat jaarlijks werd gebruikt (0-2 versus ≥3) en of er ook comorbiditeiten waren zoals allergische rinitis, dermatitis, eczeem en (voedsel)allergieën.

Resultaten

Totaal werden de gegevens van 219.561 kinderen met astma geanalyseerd. Hier werd gezien dat van de kinderen tussen de 0 en 5 jaar oud 45,4% hoog inhalatorgebruik (≥3 inhalatoren/jaar) vertoonde, dit was het geval bij 31,7% van de 6-11 jaar oude kinderen en 26,5% van de kinderen tussen de 12 en 17 jaar oud. In de follow-upperiode van een jaar werd hierbij gezien dat kinderen met een hoog inhalatorgebruik een verhoogd exacerbatierisico vertoonden; de incidentiepercentageratio was 1,35 (95%-BI: 1,29-1,42) bij kinderen van 0-5 jaar, 1,22 (95%-BI: 1,15-1,29) bij 6-11 jaar en 1,26 (95%-BI: 1,19-1,34) bij 12- tot 17-jarigen. Wanneer het SABA-gebruik als continue variabele werd bekeken, werd tevens gezien dat het exacerbatierisico toenam met het SABA-gebruik. Daarnaast bleek de associatie tussen SABA-gebruik en exacerbatierisico groter bij patiënten zonder atopische aandoeningen, met een 32-44% verhoogd risico zonder atopische comorbiditeiten tegenover 14-21% verhoogd risico bij atopische comorbiditeit.

Conclusie

In deze studie werd gezien dat een veelvuldig gebruik van SABA-medicatie voor astma geassocieerd was met een verhoogd astma-exacerbatierisico bij kinderen, net als eerder bij volwassenen is aangetoond. Dit risico was voornamelijk verhoogd bij kinderen zonder atopische comorbiditeiten. Deze resultaten onderstrepen het belang van het regelmatig monitoren van astmamedicatiegebruik zodat dit zo nodig bijgestuurd kan worden, of aanvullende voorlichting kan worden gegeven.

Referenties

  1. Nwaru BI, Ekström M, Hasvold P, et al. Overuse of short-acting β2-agonists in asthma is associated with increased risk of exacerbation and mortality: a nationwide cohort study of the global SABINA programme. European Respiratory Journal 2020;55.
  2. Melén E, Nwaru BI, Wiklund F, et al. Short-acting β2-agonist use and asthma exacerbations in Swedish children: A SABINA Junior study/ Pediatric Allergy and Immunology 2022;33:e13885.