De vaccinatiecampagne tegen COVID-19 is sinds januari in volle gang en daarbij gaat veel aandacht uit naar het risico op mogelijke bijwerkingen. Dr. Hanneke Oude Elberink (internist-allergoloog aan het UMCG in Groningen) gaat daar dieper op in. Wanneer is er sprake van een normale fysieke reactie op een vaccinatie en wanneer kan er anafylaxie in het spel zijn? Lopen bepaalde mensen meer kans op een ernstige bijwerking van een vaccinatie dan anderen? En waar komt dat door?

(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2021;21(2):39-41)