Jaargang 21, Nummer 2, Mei 2021

Inhoudsopgave

ASTMA KATERN

Jongerenparticipatie in het ziekenhuis

B.C. Groot, S.J.H. Vijverberg


RICHTLIJNEN EN PROTOCOLLEN

Nieuwe richtlijn Diagnostiek en behandeling van ernstig astma: veranderingen ten opzichte van 2013

T. Strikwerda, A. van Huisstede


De nieuwe Nederlandse richtlijn voor laboratoriumdiagnostiek van met ANA geassocieerde auto-immuunziekten

A.A. van Beek, M.W.J. Schreurs, H.G. Otten, F.J.M. Bergkamp, J.G.M.C. Damoiseaux


UIT DE KLINIEK

Anafylactische shock na sojamelk bij een kind dat altijd sojamelk dronk; de rol van darmepitheel bij het behoud van tolerantie

I.F.A. Bocca-Tjeertes, L.B. Bungener, C. Roozendaal, A.B. Sprikkelman, D. Dijkema, J.N.G. Oude Elberink