Samenvatting

De contactallergene eigenschappen van nikkel- en chroom(verbindingen) zijn genoegzaam bekend, maar beide metalen blijken ook – zij het zeldzame – oorzaken te zijn van beroepsastma door respiratoire blootstelling. Er zijn aanwijzingen dat dit berust op een type-I-IgE-gemedieerde reactie. Voor het stellen van de diagnose is het van belang huidpriktesten met nikkel- en/of chroomzouten te verrichten, maar het ultieme bewijs wordt geleverd door een inhalatieprovocatietest. Ook kobalt kan zowel allergisch contacteczeem als astma veroorzaken, maar het is nog niet duidelijk welk mechanisme verantwoordelijk is voor het optreden van kobaltastma. Respiratoire blootstelling aan kobaltstof kan verder leiden tot interstitiële longafwijkingen (‘hard metal disease’) met nog onbekende pathogenese. Gechloreerde platinazouten zijn potente luchtwegallergenen, terwijl er geen aanwijzingen zijn voor contactallergene eigenschappen. Allergie voor platinazouten stelt men vast via een huidpriktest met hexachloorplatinaat. De bevindingen uit de literatuur onderstrepen het belang van een gerichte beroepsanamnese naar blootstelling aan metaalstof bij patiënten met ‘adult onset astma’ of interstitiële longafwijkingen.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2012;12:3-9)