Jaargang 12, Nummer 1, Februari 2012

Inhoudsopgave

UIT DE KLINIEK

Hemoptoë en respiratoire insufficiëntie

L. Verhaert, R.H.H. van Balkom, F.W.J.M. Smeenk