Nieuw middel tezepelumab laat veelbelovende resultaten zien bij behandeling astma

juli 2021 Farmanieuws Willem van Altena
Asthmatic woman using inhaler standing in the street

Een nieuw middel tegen astma van AstraZeneca en Amgen wordt goed ontvangen door de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA. Op basis van de resultaten van de fase 3 NAVIGATOR studie is een toelatingsprocedure voor het middel tezepelumab in gang gezet.

Tezepelumab is een middel dat inwerkt op thymus stroma lymfopoietine (TSLP), een belangrijke pro-allergische cytokine die wordt gekoppeld aan chronische ziekten van de luchtwegen, zoals astma en chronische obstructieve longziekte (COPD). In de NAVIGATOR studie werd tezepelumab toegevoegd aan standaardzorg, en dat leverde een significante en klinisch betekenisvolle vermindering van de astma exacerbatie ratio over 52 weken vergeleken met placebo plus standaardzorg.

In een subgroep van astmapatiënten met een eosonofielenwaarde van minder dan 300 cellen per microliet werd eveneens het primaire einddoel van de studie bereikt; ook daar bracht tezepelumab een statistisch significante vermindering van de exacerbatie ratio. Bij patiënten met een eosonofielenwaarde van minder dan 150 per microliet was het effect hetzelfde.

Referentie

Menzies-Gow A, Colice G, Griffiths JM, et al. NAVIGATOR: a phase 3 multicentre, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group trial to evaluate the efficacy and safety of tezepelumab in adults and adolescents with severe, uncontrolled asthma. Respir Res. 2020 Oct 13;21(1):266. doi: 10.1186/s12931-020-01526-6. PMID: 33050934; PMCID: PMC7550847.