Langetermijnveiligheid en -effectiviteit van tezepelumab bij ernstig astma onderzocht

maart 2023 Klinische trials Marjolein Haakman-Groot

Het monoklonale antilichaam tezepelumab is eerder onderzocht in de fase III-studies NAVIGATOR en SOURCE en vervolgens goedgekeurd als behandeling voor ernstig astma. In de extensiestudie DESTINATION werden de langetermijnresultaten van tezepelumab op het gebied van effectiviteit en bijwerkingenprofiel gemonitord bij patiënten met ongecontroleerd ernstig astma.

De dubbelblinde extensiestudie werd uitgevoerd in 182 centra, verspreid over 18 landen. De deelnemers waren 12 tot 80 jaar oud en waren vereist om een goede therapietrouw te hebben vertoond in de ouderstudie. Astmapatiënten die in de ouderstudie tezepelumab ontvingen, continueerden deze behandeling met subcutaan tezepelumab (210 mg per 4 weken) en deelnemers die in de ouderstudie een placebo gebruikten, werden 1:1 gerandomiseerd naar tezepelumab (210 mg per 4 weken) of placebo (eenmaal per 4 weken). De gehele behandelingsduur, inclusief de ouderstudie, was 104 weken. De primaire studie-uitkomst was de incidentie van (ernstige) bijwerkingen, rekening houdend met de hoeveelheid blootstelling aan de therapie.

Resultaten

Bij participanten die in NAVIGATOR ook al tezepelumab ontvingen (n=528) was de incidentie van bijwerkingen over de 104 weken 49,6 (95%-BI: 35,2-54,4) per 100 patiëntjaren, tegenover 62,7 (95%-BI: 56,9-68,8) met placebo (n=531). Daarnaast was de incidentie voor het ontwikkelen van een ernstige bijwerking 7,85 (95%-BI: 6,14-9,89) per 100 patiëntjaren met tezepelumab tegenover 12,45 (95%-BI: 9,97-15,35) met placebo. In de SOURCE-studie was de incidentie van bijwerkingen en ernstige bijwerkingen met tezepelumab (n=74) respectievelijk 47,15 en 13,14, in vergelijking met 69,97 en 17,99 bij het ontvangen van een placebo (n=76).

Verder verlaagde de behandeling met tezepelumab de jaarlijkse astma-exacerbatiefrequentie in vergelijking met placebo. Zo was de ratio van astma-exacerbatiefrequentie van NAVIGATOR-deelnemers bij behandeling met tezepelumab versus placebo 0,42 (95%-BI: 0,35-0,51) over de 104 weken studieperiode. Bij patiënten uit de SOURCE-studie was deze ratio 0,61 (95%-BI: 0,38-0,96).

Conclusie

In deze extensiestudie werd gezien dat de tezepelumab-behandeling tot twee jaar lang goed werd getolereerd met een lagere incidentie bijwerkingen en ernstige bijwerkingen met tezepelumab tegenover placebo. Daarbij werden klinisch betekenisvolle afnames in de astma-exacerbaties gezien bij patiënten met ongecontroleerd ernstig astma. Deze resultaten sluiten aan bij eerdere bevindingen uit gerandomiseerde placebogecontroleerde studies met tezepelumab.

Referentie

Menzies-Gow A, Wechsler M, Brighling CE, et al. Long-term safety and efficacy of tezepelumab in people with severe, uncontrolled asthma (DESTINATION): a randomised, placebo-controlled extension study. The Lancet Respiratory Medicine 2023.