Meer en betere groenruimten kunnen gunstig zijn bij allergie en astma

juni 2023 EAACI 2023 Diede Smeets
Dr. Isabella Pali-Schöll

Binnen het ‘one health’-concept zijn verschillende factoren omschreven die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van astma, zoals verlies aan biodiversiteit, minder variatie in het microbioom en weinig interactie met de natuur.1 De vraag is of door het verbeteren van deze factoren de prevalentie van astma verlaagd zou kunnen worden. Tijdens EAACI 2023 gaf dr. Isabella Pali-Schöll (University of Veterinary Medicine, Wenen, Oostenrijk) een symposiumpresentatie over het effect van groene ruimten op de ontwikkeling van allergieën en astma.2

Blootstelling aan meer groene ruimten is geassocieerd met een veelvoud aan gezondheidsvoordelen, zoals een lagere bloeddruk, minder risico op diabetes en prostaatkanker en een betere mentale gezondheid.2 Daarnaast is bekend dat een groene omgeving de luchtkwaliteit verhoogt, de effecten van klimaatverandering kan beperken en de respiratoire gezondheid verbetert. Sommige bomen en grassen kunnen echter allergenen verspreiden en zo juist allergieën en astma veroorzaken.

Groene buitenruimten

Kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap in een gebied met veel bomen en een uitgebreid bladerdak woonden blijken een hoger risico te lopen op astma en sensitisatie tegen boompollen.3 Coniferen blijken in het bijzonder bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van atopisch eczeem bij kinderen.4 Uit een recente meta-analyse bleek echter dat er geen associatie bestaat tussen blootstelling aan groen en het risico op allergische rinitis.5 Het risico op astma is lager bij kinderen van 8-12 jaar die in hoge mate blootgesteld worden aan bomen en groene ruimten.6 Daarnaast bleek dat hoe grijzer de omgeving van het kind, hoe hoger het risico op astma en allergische rinitis. Het is echter van belang in welk seizoen blootstelling aan de groene ruimten plaatsvindt: in de lente wordt het risico op allergische rinitis verhoogd, terwijl blootstelling in de zomer dit risico juist mitigeert in de vroege levensfase.7 Opgroeien nabij groene ruimte lijkt de sensitisatie tegen voedsel- en luchtallergenen te verlagen.8

Grassen versus bomen

De rol van grassen en bomen lijkt tegengesteld. Waar blootstelling aan grassen het risico op allergische sensitisatie en astma verhoogt, heeft bloostelling een bomen juist een positief effect.9,10 Met name de aanwezigheid van bos- en landbouwgrond vermindert atopische IgE-gemedieerde sensitisatie, wat mogelijk veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van proteobacterieën op de huid van mensen in deze omgeving.11 Hoe meer diversiteit aan bomen, des te minder astma zich ontwikkelde bij mannen van 0-19 jaar.12 Bij vrouwen of personen ouder dan 20 werd echter geen dusdanige associatie gezien. Ook groenruimte in de stad, in dit geval in Shanghai (China), blijkt het risico op jeugdastma te verlagen.13

Microbioom

Deze associaties lijken te worden veroorzaakt door veranderingen in het microbioom van de huid en neus, veroorzaakt door blootstelling aan planten en bomen. De verrijking van het microbioom die veroorzaakt wordt door groenruimte kan echter teniet worden gedaan door luchtvervuiling.14 Patiënten die reeds allergieën hebben, ondervinden toegenomen emotionele stress tijdens het boompollenseizoen, maar als zij in een groene omgeving wonen, biedt dit bescherming tegen deze stress – behalve wanneer de groenruimte veel allergenen bevat.15 Allergische patiënten vertonen dus alleen verhoogde stressniveaus door de nabijheid van groenruimte tijdens het pollenseizoen als de omgeving veel allergenen bevat, maar de rest van het jaar is blootstelling aan een dusdanige omgeving juist gunstig. Door de tuinen van kinderopvangcentra te vergroenen met bloemen, bomen en struiken kon in een kort tijdsbestek (28 dagen) de samenstelling van het microbioom van de kinderen in de opvang op gunstige wijze worden beïnvloed.16 Dit effect hield ten minste 2 jaar stand. 

Groen binnens- en buitenshuis

Het voorzien van een kantoor in Finland met een groene muur vol planten voor een periode van 2 weken verlaagde de concentratie interleukine (IL)-17 in het serum, terwijl het microbioom op gunstige wijze beïnvloed werd.17 Vergroening van de façades van gebouwen kan de temperatuur van het betreffende gebouw verlagen, zo ook het beplanten van het dak van een gebouw.  

Conclusie

Om de positieve effecten van groenruimte te benutten is het belangrijk om gebouwen te vergroenen, zowel binnens- als buitenshuis. Daarnaast is het van belang om steden te voorzien van groene ruimten en om de huidige infrastructuur aan te passen om meer groen te faciliteren. Hoewel groene ruimten kunnen bijdragen aan allergieën, heeft blootstelling aan allergie-vriendelijk groen vooral voordelen, ook voor patiënten met een allergie.

Referenties

 1. Zednik K, Pali-Schöll. One Health: areas in the living environment of people and animals and their effects on allergy and asthma. Allergo J Internat 2022;31.
 2. Pali-Schöll I. Green spaces and allergy and asthma development. Gepresenteerd tijdens EAACI 2023; symposium 7.
 3. Lovasi GS, O’Neille-Dunne JPM, Lu JWT, et al. Urban Tree Canopy and Asthma, Wheeze, Rhinitis, and Allergic Sensitization to Tree Pollen in a New York City Birth Cohort. Environ Health Perspect 2013;121:494-500.
 4. Lukkarinen M, Kirjavainen PV, Backman K, et al. Early-life environment and the risk of eczema at 2 years-Meta-analyses of six Finnish birth cohorts. Pediatr Allergy Immunol 2023;34:e13945.
 5. Cao NW, Zhou HY, Du YJ, et al. The effect of greenness on allergic rhinitis outcomes in children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. Sci Total Environ 2023;859:160244.
 6. Dzhambov AM, Lercher P, Rüdisser J, et al. Allergic symptoms in association with naturalness, greenness, and greyness: a cross-sectional study in schoolchildren in the Alps. Environ Res 2021; 198:110456.
 7. Paciencia I, Rufo JC, Moreira A. Environmental inequality: air pollution and asthma in children. Pediatr Allergy Immunol 2022;33.
 8. Paciencia I, Moreira A, Moreira C, et al. Neighbourhood green and blue spaces and allergic sensitization in children: A longitudinal study based on repeated measures from the Generation XXI cohort. Sci Total Environ 2021;772:145394.
 9. Gernes R, Brokamp C, Rice GE, et al. Using high-resolution residential greenspace measures in an urban environment to assess risks of allergy outcomes in children. Sci Total  Environ 2019;668:760-7.
 10. Yu H, Zhou Y, Wang R, et al. Associations between trees and grass presence with childhood asthma prevalence using deep learning image segmentation and a novel green view index . Environ Pollut 2021;286:117582.
 11. Ruokolainen L, von Hertzen L, Fyhrquist N, et al. Green areas around homes reduce atopic sensitization in children. Allergy 2015;70:195-202.
 12. Dong Y, Liu H, Zheng T. Association between green space structure and the prevalence of asthma: a case study of toronto. Int J Res Public Health 2021;18:5852.
 13. Hu Y, Chen Y, Liu S, et al. Residential greenspace and childhood asthma: An intra-city study. Sci Total Environ 2023;857:159792.
 14. Asri AK, Liu T, Tsai HJ, et al. Residential greenness and air pollution’s association with nasal microbiota among asthmatic children. Environ Res 2023;219:115095.
 15. Aerts R, Stas M, Vanlessen N, et al. Residential green space and seasonal distress in a cohort of tree pollen allergy patients. Int J Hyg Environ Health 2020;223:71-9.
 16. Roslund MI, Puhakka R, Nurminen N, et al. Long-term biodiversity intervention shapes health-associated commensal microbiota among urban day-care children. Environ Int 2021;157:106811.
 17. Soininen L, Roslund MI, Nurminen N, et al. Indoor green wall affects health-associated commensal skin microbiota and enhances immune regulation: a randomized trial among urban office workers. Sci Rep 2022;12:6518.