Monotherapie met omalizumab zinvol bij kinderen met meerdere voedselallergieën

maart 2024 Klinische trials Niels Elbert

Bij kinderen vanaf 1 jaar oud met meerdere voedselallergieën presteert monotherapie met het monoklonale IgE-antilichaam omalizumab gedurende 16 weken beter dan placebo in het verhogen van de drempeldosis van pinda en andere veelvoorkomende voedselallergenen. Dit blijkt uit de resultaten van de OUtMATCH-studie, die recentelijk zijn gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.1

In deze multicentrische, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase III-studie werd bij patiënten van 1-55 jaar oud die allergisch zijn voor pinda en ten minste 2 andere voedselallergenen (waaronder melk, ei, tarwe, cashewnoot, hazelnoot of walnoot) onderzocht of monotherapie met omalizumamb werkzaam en veilig is. Alleen patiënten bij wie voedselprovocatie met ≤100 mg pinda-eiwit en ≤300 mg van de 2 andere voedselallergenen resulteerde in een allergische reactie, kwamen in aanmerking voor deelname.

Deelnemers werden 2:1 gerandomiseerd tussen subcutane behandeling met omalizumab of placebo (in een dosis die afhankelijk was van het lichaamsgewicht en de IgE-concentratie) elke 2-4 weken gedurende 16-20 weken, waarna de voedselprovocatietests werden herhaald. De primaire uitkomstmaat was het aantal patiënten bij wie de inname van ≥600 mg pinda-eiwit geen dosisbeperkende symptomen gaf. Belangrijke secundaire uitkomstmaten waren de aantallen patiënten die geen dosisbeperkende symptomen ontwikkelden na inname van ≥1.000 mg cashewnoot, melk of ei.

In totaal werden 180 patiënten gerandomiseerd, onder wie 177 kinderen van 1-17 jaar oud die de studiepopulatie vormden. Van de 118 deelnemers in de omalizumabgroep voldeden er 79 (67%) aan de criteria van de primaire uitkomst, vergeleken met 4 van de 59 deelnemers (7%) in de placebogroep (p<0,001). De resultaten voor de belangrijkste secundaire uitkomsten waren consistent met die van de primaire uitkomst (cashewnoot: 41 vs. 3%; melk: 66 vs. 10%; en ei: 67 vs. 0%; p<0,001 voor alle vergelijkingen). Er waren geen verschillen in de uitkomsten voor veiligheid, behalve meer injectieplaatsreacties in de omalizumabgroep.

Referentie

Wood RA, Togias A, Sicherer SH, et al. Omalizumab for the Treatment of Multiple Food Allergies. N Engl J Med. 2024 Mar 7;390(10):889-899. doi: 10.1056/NEJMoa2312382. Epub 2024 Feb 25. PMID: 38407394.