Nieuw allergenenbeleid moet etiketten van verpakt voedsel duidelijker en eenduidiger maken

februari 2024 Kliniek in praktijk Marleen Huijsmans

“Kan sporen bevatten van noten” op een krop sla? Nieuwe regelgeving moet duidelijkheid scheppen over welke allergene stoffen er nou daadwerkelijk in een product zitten. Na jaren aan onderzoek en onderhandelingen is per 1 januari 2024 in Nederland een nieuw allergenenbeleid voor nauwkeurige voedseletiketten van kracht. In 2026 moeten alle producenten van verpakte levensmiddelen aan de nieuwe regels voldoen.

Fabrikanten vermelden steeds vaker uit voorzorg mogelijke allergenen op hun producten. Tijdens transport of opslag bestaat er bijvoorbeeld een theoretisch risico op kruisbesmetting. Dit heeft als gevolg gehad dat op veel producten onnodig waarschuwingen geplaatst worden, om schadeclaims tegen te gaan.

Tot op heden bestaan er geen regels over wanneer er wel of niet gewaarschuwd moet worden voor allergenen. Dit leidt tot onduidelijkheid en potentieel gevaarlijke situaties voor een half miljoen Nederlanders met een voedselallergie: gemiddeld belandt elke 30 minuten één van hen op de spoedeisende hulp.

Voorloper

Onderzoeksorganisatie TNO en UMC Utrecht werkten samen aan de wetenschappelijke onderbouwing van het nieuwe beleid. De regels hebben als uitgangspunt dat waarschuwingen voor de aanwezigheid van allergenen alleen gebruikt mogen en moeten worden als er daadwerkelijk een risico bestaat voor mensen met een voedselallergie. Met dit nieuwe beleid loopt Nederland wereldwijd voorop op het gebied van voedselveiligheid en allergenen.

Drempelwaarden

TNO ontwikkelde een internationale databank met meer dan 3500 drempels van gevoeligheid van individuele voedsel-allergische patiënten. Er werden drempelwaarden voor allergenen vastgesteld, aan de hand waarvan voedselproducenten kunnen bepalen of een waarschuwingsetiket geplaatst moet worden.

Het nieuwe allergenenbeleid voor nauwkeurige voedseletiketten schept duidelijkheid voor fabrikanten en vertrouwen bij consumenten. De hoop is dat heldere regels voor etikettering ertoe zullen leiden dat minder mensen op de spoedeisende hulp belanden met ernstige allergische reacties.

Referenties

TNO-onderzoek basis voor betrouwbaardere allergie-informatie op voedseletiketten. Nieuwsbericht 6 februari 2024.