Ondanks schadelijke drijfgassen blijft gebruik van inhalatiemedicatie met aerosolen toenemen

september 2023 Kliniek in praktijk Willem van Altena

In 2022 werden inhalatiemedicijnen voor astma en COPD 2,3% vaker als aerosol voorgeschreven dan in het voorgaande jaar. Dosisaerosolen bevatten echter krachtige drijfgassen die schadelijker zijn voor het milieu dan droogpoederinhalatoren. Dat maakte de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) deze week bekend.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap NHG paste in december vorig jaar de richtlijnen aan aangaande behandeling met inhalatoren. Aerosolinhalatie blijkt namelijk 25 keer schadelijker voor het milieu te zijn dan de droogpoedervorm. Maar niet elke patiënt kan even goed behandeld worden met droogpoederinhalatie; dat hangt mede af van de beschikbaarheid van medicijnen in die vorm, en van de mate waarin de patiënt de correcte inhalatietechniek kan toepassen. Aerosolen zijn makkelijker in het gebruik dan droogpoederinhalatoren. Ze worden ingezet als standaardbehandeling bij kinderen onder de 6 en bij ouderen van boven de 70.

Verschuivend beeld

In totaal nam de verstrekking van standaarddagdoseringen inhalatiemedicatie wel met 2 miljoen doses af, van 299 miljoen in 2021 naar 297 miljoen in 2022. Het merendeel van die doses betrof droogpoedertoediening, die een flinke daling liet zien van 127 miljoen in 2021 naar 121 miljoen in 2022 (-4,7%). De aerosoltoedieningen namen toe van 72 miljoen in 2021 naar 76 miljoen in 2022 (+2,3%). Dit verschuivende beeld, met dalend gebruik van droogpoeders en stijgend gebruik van aerosolen is al sinds 2012 gaande.

In 2022 waren er in totaal zo’n anderhalf miljoen gebruikers van inhalatiemedicijnen in ons land, en dat waren er 5,8% meer dan in 2021. Van deze mensen gebruikten er 552.000 (37%) enkel de droogpoederinhalator en 758.000 (51%) enkel een dosisaerosol. Het aantal patiënten dat zowel een dosisaerosol als een droogpoederinhalator gebruikte was 183.000 in 2022 (12%). 

Bron

Stichting Farmaceutische Kengetallen