Onderzoekers leggen complexe relaties bloot tussen astma, atopische dermatitis en reflux

februari 2023 Wetenschap Willem van Altena
telemedicine

Gastro-oesofageale refluxziekte (‘gastro-esofageal reflux disease’, GERD) wordt vaak geassocieerd met atopische aandoeningen, maar oorzaak-gevolg relaties blijven onduidelijk. Onderzoekers van het National Institute of Mental Health in de Verenigde Staten onderzochten door middel van een Mendeliaanse randomisatie of GERD causaal gerelateerd is aan atopische aandoeningen van de longen (astma) en/of de huid (atopische dermatitis, AD).

Methodiek

De onderzoekers voerden bidirectionele Mendeliaanse randomisatie met twee steekproeven uit om de omvang en de richting van causaliteit tussen astma en GERD af te leiden, met behulp van samenvattende statistieken van de grootste genoomwijde associatiestudies uitgevoerd op astma ( n=56.167) en GERD (n=71.522). Daarnaast werden instrumentele variabelen voor AD gegenereerd uit de laatste genoomwijde associatiestudie meta-analyse op populatieniveau (n=22.474) en werd betrouwbaarheid in het voorspellen van de waarschijnlijke causale route(s) die leidden tot astma en/of GERD vastgesteld.

Resultaten

Het toepassen van drie verschillende methoden onthulde bij elke methode een vergelijkbare grootte van causale schattingen. De grootste effectgrootte werd gedetecteerd voor astma aanleg tot AD (odds ratio [OR], 1,46; 95% betrouwbaarheidsinterval [CI], 1,34-1,59), gevolgd door AD tot astma (OR, 1,34; 95% CI, 1,24-1,45). Er werd een significant verband vastgesteld voor genetisch bepaalde astma op het risico van GERD (OR, 1,06; 95% CI, 1,03-1,09), maar niet voor genetisch bepaalde AD op GERD. Daarentegen verhoogde GERD het risico op astma (OR, 1,21; 95% CI, 1,09-1,35) en AD (OR, 1,21; 95% CI, 1,07-1,37) in gelijke mate.

Conclusie

Deze studie brengt eerder niet erkende causale paden aan het licht die klinische implicaties hebben in populaties van Europese afkomst. Te weten: astma is een causaal risico voor AD, en de aanleg voor AD, inclusief astma, kan voortkomen uit specifieke pathogene mechanismen die zich manifesteren door GERD.

Referentie

Ahn K, Penn RB, Rattan S, et al. Mendelian Randomization Analysis Reveals a Complex Genetic Interplay among Atopic Dermatitis, Asthma, and Gastroesophageal Reflux Disease. Am J Respir Crit Care Med. 2023 Jan 15;207(2):130-137. doi: 10.1164/rccm.202205-0951OC. PMID: 36214830; PMCID: PMC9893317.