Volgorde symptoomverbetering onderzocht bij kinderen met ernstig atopisch eczeem die behandeld worden met dupilumab

juni 2023 EAACI 2023 Niels Elbert
Baby with atopic dermatitis getting cream put. Care and Prevention Of Eczema. Keep Your Baby From Itching
Andreas Pinter

In het verleden hebben de LIBERTY AD PRESCHOOL-, LIBERTY AD PEDS- en LIBERTY AD PED-OLE-studies laten zien dat behandeling met de biological dupilumab leidt tot een verbetering van symptomen bij kinderen van 6 maanden tot 17 jaar met matig tot ernstig atopisch eczeem.1-3 Het is echter niet geheel duidelijk in welke volgorde verschillende symptomen verbeteren. Dit werd onderzocht middels een chronologische analyse van gegevens uit de 3 eerdergenoemde fase III-studies, waarvan de resultaten werden gepresenteerd tijdens EAACI 2023.4

Atopisch eczeem komt veel voor bij kinderen en heeft een aanzienlijke impact op hun kwaliteit van leven. Systemische behandeling van matig tot ernstig atopisch eczeem bestaat uit glucocorticoïden en immunosuppressiva, maar gaat gepaard met een risico op bijwerkingen, met name bij langdurig gebruik. Dupilumab is een interleukineremmer die is geregistreerd voor de behandeling van volwassenen en kinderen ≥6 jaar met matig tot ernstig constitutioneel eczeem.

Studieopzet

De onderzoekers verrichtten een analyse van gegevens van kinderen met matig tot ernstig atopisch eczeem die in het kader van de fase III-studies LIBERTY AD PRESCHOOL (leeftijd: 6 maanden-5 jaar; jonge kinderen), LIBERTY AD PEDS (leeftijd: 6-11 jaar; oudere kinderen) en LIBERTY AD PED-OLE (leeftijd: 12-17 jaar; adolescenten) waren behandeld met dupilumab in de door het Europees Geneesmiddelen Agentschap voor de desbetreffende leeftijd goedgekeurde dosis. De uitkomstmaten waren het percentage patiënten bij wie de ‘Eczema area and severity index’ (EASI) met minimaal 50% was verbeterd en het percentage patiënten met een klinisch relevante verbetering van de ‘Patient-oriented eczema measure’ (POEM)-score (≥6 punten), ‘Worst scratch/itch-numeric rating scale’ (WSI-NRS; ≥3 punten) en de score op de visueel analoge schaal voor slaap van het ‘Scoring atopic dermatitis’ (SCORAD)-scoresysteem (≥2 punten) gedurende een follow-upperiode van 16 weken. De onderzoekers waren vooral geïnteresseerd in de volgorde waarin de scores verbeterden.

Resultaten

In totaal werden de gegevens van 287 patiënten geanalyseerd, van wie 83 jonge kinderen, 122 oudere kinderen en 82 adolescenten. Na 2 weken behandeling met dupilumab werd bij jonge kinderen eerst een klinisch relevante verbetering van de POEM-score geobserveerd (51%), gevolgd door een klinische relevante verbetering van de SCORAD-VAS-slaapscore (46%), EASI-50 (39%) en een klinisch relevante verbetering van de WSI-NRS-score (20%). Bij oudere kinderen en adolescenten werd eveneens eerst een klinisch relevante verbetering van de POEM waargenomen (respectievelijk 54 en 46%), gevolgd door EASI-50 (respectievelijk 48 en 29%), een klinisch relevante verbetering van de SCORAD-VAS-slaapscore (respectievelijk 43 en 40%) en een meer graduele klinisch relevante verbetering WSI-NRS-score (respectievelijk 16 en 16%). In alle drie de groepen resulteerde behandeling met dupilumab in een verbetering tot en met week 4 (POEM-score, EASI-50 en SCORAD-VAS-slaapscore) of tot en met week 8-12 (WSI-NRS-score), waarna het effect afvlakte.

Conclusie

Uit deze chronologische analyse van gegevens uit 3 fase III-studies (LIBERTY AD PRESCHOOL, LIBERTY AD PEDS en LIBERTY AD PED-OLE) blijkt dat behandeling met dupilumab bij kinderen van 6 maanden-17 jaar met matig tot ernstig atopisch eczeem eerst leidt tot een verbetering in de door de patiënt zelf gerapporteerde ernst van het eczeem, gevolgd door een verbetering in slaap, de door de arts gerapporteerde ernst van het eczeem en een meer graduele verbetering van de jeuk.

Referenties

1. Paller AS, Simpson EL, Siegfried EC, et al; participating investigators. Dupilumab in children aged 6 months to younger than 6 years with uncontrolled atopic dermatitis: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2022;400:908-19.

2. Paller AS, Siegfried EC, Thaçi D, et al. Efficacy and safety of dupilumab with concomitant topical corticosteroids in children 6 to 11 years old with severe atopic dermatitis: a randomized, double-blinded, placebo-controlled phase 3 trial. J Am Acad Dermatol 2020;83:1282-93.

3. Simpson EL, Paller AS, Siegfried EC, et al. Efficacy and safety of dupilumab in adolescents with uncontrolled moderate to severe atopic dermatitis: a phase 3 randomized clinical trial. JAMA Dermatol 2020;156:44-56.

4. Weidinger S, et al. Sequence of improvement in atopic dermatitis signs and symptoms in patients aged 6 months to 17 years treated with dupilumab. Gepresenteerd tijdens EAACI 2023; abstract 000869.