Werken met pesticiden in landbouw, visserij of groenonderhoud verhoogt COPD-risico

juni 2022 Beter Leven Willem van Altena
Farmer spraying vegetable green plants in the garden with herbicides, pesticides or insecticides.

Mensen die beroepsmatig gedurende meerdere jaren met pesticiden in aanraking komen hebben een hoger risico op longaandoening COPD. Dat kwam aan het licht in een recent onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk, dat is gepubliceerd in medisch vaktijdschrift Thorax.

Preventieve strategieën

Beroepsmatige blootstelling blijkt een belangrijke oorzaak van COPD te zijn, en daarnaast een die voorkomen kan worden. Geschat wordt dat ongeveer 14% van alle COPD-gevallen te maken hebben met het werk. Hoofdonderzoeker dr. Sara De Matteis voerde het onderzoek uit met een team wetenschappers van het National Heart and Lung Institute aan het Imperial College in Londen. “Het is nu belangrijk om de specifieke beroepsgroepen te identificeren die een verhoogd risico op COPD lopen, en om meer aan de weet te komen over de blootstellingen die een rol spelen bij de ziekte”, zegt zij. “Zo kunnen we werken aan preventieve strategieën.”

In 2019 leidde De Matteis ook al een groot Brits onderzoek naar de relatie tussen COPD en beroepsuitoefening, en daaruit kwam naar voren dat met name in de landbouw, visserij en hovenierswerk een verhoogd risico op COPD bestaat.

Rookgedrag

Voor het nieuwe onderzoek werden 300.000 deelnemers van het UK Biobank studiecohort gevraagd om hun arbeidsverleden door te geven. Van hen vulden 116.375 mensen de vragenlijst in. De gemiddelde leeftijd was 56 jaar en er deden meer vrouwen (55,8%) mee dan mannen. Van in totaal 95,514 personen waren gegevens bekend over hun longfuncties en rookgedrag en zij werden in de uiteindelijke analyse opgenomen.

Ruim de helft (58,8%) had nooit gerookt en slechts 5,6% rookte nog steeds. De prevalentie van spirometrisch vastgestelde COPD was 8,0%. Bij rokers lag dat percentage het hoogst: 16,8%. Bij mensen die ooit gerookt hadden was dat 8,6% en bij mensen die nooit hadden gerookt 6,9%.

Blootstelling

Een kleine groep studiedeelnemers gaf aan blootgesteld te zijn geweest aan pesticiden: 4,2% van de mensen met COPD en 3,5% van de mensen zonder COPD. Meestal ging het dan om blootstelling aan gassen, dampen en stof: die werd gemeld bij 47,6% van de mensen met, en 46,9% van de mensen zonder COPD. Omdat het om een observationele studie gaat kan er niets gezegd worden over welke pesticiden het meeste risico opleveren. “Toekomstige studies zijn nodig om het effect van specifieke typen pesticides op COPD in kaart te brengen. Op basis van die wetenschap kunnen dan preventieve strategieen op de werkvloer worden ingezet”, stellen de onderzoekers.

Referentie

De Matteis S, Jarvis D, Darnton L, et alLifetime occupational exposures and chronic obstructive pulmonary disease risk in the UK Biobank cohortThorax Published Online First: 26 January 2022. doi: 10.1136/thoraxjnl-2020-216523