ASTMA

Nieuwe biomarkers voor het monitoren van biologicals bij ernstig astma

NTvAAKI - eaaci congresnieuws, nummer Special, september 2023

drs. Nuria Contreras

Patiënten met ernstig astma hebben in het geval van herhaaldelijke exacerbaties soms een aanvullende behandeling nodig met biologicals zoals omalizumab of mepolizumab. De gehumaniseerde monoklonale antilichamen omalizumab en mepolizumab binden selectief aan respectievelijk IgE en IL-5. Omalizumab remt daarmee de binding van IgE aan zijn receptor op mestcellen, terwijl mepolizumab de infiltratie van eosinofielen in de luchtwegen beperkt. Eerder is gebleken dat allergische inflammatie en de astma-ernst geassocieerd zijn met de serumconcentraties van sfingolipiden, lysofosfolipiden, aminozuren en metabolieten die gevormd worden tijdens het energiemetabolisme. In een nieuwe studie werd bekeken of deze concentraties mogelijk als biomarker zouden kunnen worden ingezet om de biologicalbehandeling bij mensen met ernstig astma te monitoren. Tijdens EAACI 2023 werden de uitkomsten van deze studie gepresenteerd door drs. Nuria Contreras (Unversidad San Pablo, Madrid, Spanje).

Lees verder

Gepoolde data-analyse PATHWAY plus NAVIGATOR toont effectiviteit van tezepelumab bij ernstig astmapatiënten die in aanmerking komen voor dupilumab

NTvAAKI - eaaci congresnieuws, nummer Special, september 2023

dr. Marco Caminati

Thymisch stromaal lymfopoëtine (TSLP) is een epitheliale cytokine die vrijkomt als reactie op aëorgene astmatriggers zoals allergenen, virussen of sigarettenrook. TSLP speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van luchtweginflammatie, maar ook bij een langer aanhoudende ontstekingsreactie in de luchtwegen.1 Het humane monoklonale antilichaam tezepelumab voorkomt dat TSLP kan binden aan zijn receptor.2 Het effect van tezepelumab bij patiënten met ernstig ongecontroleerd astma is eerder onderzocht in de fase IIb-studie PATHWAY en fase III-studie NAVIGATOR. Hierin werd gezien dat een dosis van 210 mg tezepelumab per vier weken resulteerde in een significante reductie van de exacerbatiefrequentie ten opzichte van placebo.3,4 Daarnaast vertoonden astmapatiënten die in NAVIGATOR waren behandeld met tezepelumab een betere astmacontrole, pre-bronchodilatator FEV1 en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven dan deelnemers die een placebo kregen. Tijdens EAACI 2023 werden de resultaten gepresenteerd van een studie waarin de data van NAVIGATOR en PATHWAY werden gecombineerd om te onderzoeken wat de effectiviteit van tezepelumab is bij patiënten met ernstig ongecontroleerd astma die in aanmerking zouden komen voor een behandeling met dupilumab.5 De resultaten werden gepresenteerd door dr. Marco Caminati (University of Verona, Verona, Italië).

Lees verder

Meer groenruimten kunnen – afhankelijk van samenstelling – gunstig zijn bij astma en allergie

NTvAAKI - eaaci congresnieuws, nummer Special, september 2023

dr. Isabella Pali-Schöll

Binnen het ‘one health’-concept zijn verschillende factoren omschreven die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van astma, zoals het verlies aan biodiversiteit, minder variatie in het microbioom en weinig interactie met de natuur.1 De vraag is of door het verbeteren van deze factoren de prevalentie van astma verlaagd zou kunnen worden. Uit eerder onderzoek is gebleken dat blootstelling aan groene ruimten geassocieerd is met een veelvoud aan gezondheidsvoordelen, zoals een lagere bloeddruk, minder risico op diabetes en prostaatkanker en een betere mentale gezondheid.2 Daarnaast is bekend dat een groene omgeving de luchtkwaliteit verhoogt, de effecten van klimaatverandering kan beperken en de respiratoire gezondheid verbetert. Sommige bomen en grassen kunnen echter allergenen verspreiden en zo juist bijdragen aan de ontwikkeling van allergieën en astma. Tijdens EAACI 2023 gaf dr. Isabella Pali-Schöll (University of Veterinary Medicine, Wenen, Oostenrijk) een symposiumpresentatie over het effect van groene ruimten op de ontwikkeling van allergieën en astma.2

Lees verder

ORBE II: benralizumab effectief bij ernstig eosinofiel astma, ongeacht atopische constitutie

NTvAAKI - eaaci congresnieuws, nummer Special, september 2023

Marcela Valverde-Monge

Circa 60% van de patiënten met ernstig, ongecontroleerd astma heeft een atopische constitutie. Uit de fase III-studies SIROCCO en CALIMA bleek al eerder dat behandeling met de biological benralizumab de klinische uitkomsten van patiënten met ernstig, ongecontroleerd astma verbetert, ongeacht hun atopische constitutie of IgE-serumconcentratie.1 Hetzelfde effect werd gezien in twee recente observationele studies: benralizumab had een gunstig effect op klinische uitkomsten bij patiënten met ernstig eosinofiel astma, met of zonder atopie.2,3 Benralizumab is een gehumaniseerd monoklonaal IgG1-antilichaam dat specifiek bindt aan de IL-5-receptor op het celoppervlak van eosinofiele en basofiele granulocyten en daarmee de eosinofiele ontsteking vermindert. Tijdens EAACI 2023 presenteerde Marcela Valverde-Monge (Jiménez Díaz Foundation University Hospital, Madrid, Spanje) de resultaten van de Spaanse ‘real-world’-studie ORBE II. In deze studie werd onderzoek gedaan naar het effect van behandeling met benralizumab bij patiënten met ernstig eosinofiel astma.4

Lees verder