PROEFSCHRIFTBESPREKING

Exacerbaties van astma: definitie, predictie en preventive

NTvAAKI - jaargang 20, nummer 1, februari 2020

dr. R.J.B. Loijmans

SAMENVATTING

Op 19 oktober 2018 promoveerde Rik Loijmans aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift getiteld: ‘Exacerbations of asthma: definition, prediction and prevention’. Het onderzoek werd verricht op de afdelingen Longgeneeskunde en Huisartsgeneeskunde van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Het onderzoek werd begeleid door prof. dr. Peter Sterk en dr. Gerben ter Riet. De belangrijkste bevindingen van dit onderzoek zijn hieronder beschreven.

(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2020;20:32-34)

Lees verder

Het microbioom en de humane immuunrespons bij constitutioneel eczeem: op zoek naar aangrijpingspunten voor geïndividualiseerde behandelstrategieën

NTvAAKI - jaargang 19, nummer 4, november 2019

dr. J.E.E. Totté

SAMENVATTING

Op 5 juli 2018 promoveerde Joan Totté aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift getiteld ‘The microbiome and the human immune response in atopic dermatitis. Exploring microbial targets for personalized treatment’ onder begeleiding van promotoren prof. dr. Suzanne Pasmans, prof. dr. Margreet Vos en copromotor dr. Luba Pardo. De belangrijkste bevindingen staan hieronder beschreven.

(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2019;19:159-61)

Lees verder

Orale immunosuppressiva bij de behandeling van constitutioneel eczeem: het verbeteren van effectiviteit en veiligheid

NTvAAKI - jaargang 19, nummer 3, augustus 2019

dr. F.M. Garritsen

SAMENVATTING

Op 8 februari 2018 promoveerde mw. drs. Floor Garritsen aan de Universiteit van Utrecht. Ze verdedigde haar proefschrift getiteld ‘Oral immunosuppressive drugs in the treatment of atopic dermatitis: improving performance and safety’ onder begeleiding van haar promotor dermatoloog prof. dr. C.A.F.M. Bruijnzeel-Koomen en haar copromotoren dermatoloog dr. M.S. de Bruin-Weller en ziekenhuisapotheker dr. M.P.H. van den Broek. De belangrijkste bevindingen staan hieronder beschreven.

(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2019;19:111-4)

Lees verder

T- en NK-cel-immuniteit na hematopoëtische stamceltransplantatie

NTvAAKI - jaargang 19, nummer 2, mei 2019

Dr. G. Lugthart

SAMENVATTING

Op 27 maart 2018 promoveerde G. Lugthart aan de Universiteit Leiden op het proefschrift getiteld: ‘T and NK cell Immunity after Hematopoietic Stem Cell Transplantation’. Het onderzoek werd verricht op het immunologisch laboratorium van het LUMC Willem-Alexander Kinderziekenhuis te Leiden onder begeleiding van promotor prof. dr. A.C. Lankester en copromotoren dr. M.W. Schilham en dr. M.J.D. van Tol. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen uit zijn proefschrift weergegeven.

(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2019;19:72-74)

Lees verder

Immuunvariatie in de gezonde en zieke gastheer

NTvAAKI - jaargang 19, nummer 1, februari 2019

Dr. M. Jaeger

SAMENVATTING

Op 1 juni 2018 promoveerde Martin Jaeger (cum laude) aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift getiteld: ‘Variation of immune response in health and disease’. Het onderzoek werd verricht op de afdeling Experimentele Interne Geneeskunde van het Radboudumc. Het onderzoek werd begeleid door prof. Mihai Netea, prof. Leo Joosten en dr. Vinod Kumar. De belangrijkste bevindingen van dit onderzoek staan hieronder beschreven.

(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2019;19:28-30)

Lees verder

Notch-signalering tijdens T-helper 2-celgedreven inflammatie bij allergisch astma

NTvAAKI - jaargang 18, nummer 4, november 2018

dr. I. Tindemans

SAMENVATTING

Op 22 mei 2018 promoveerde Irma Tindemans aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam op het onderzoek met de titel: ‘Notch signalering tijdens T helper 2 cel-gedreven inflammatie bij allergisch astma’. Dit onderzoek werd uitgevoerd op de afdeling Longziekten onder leiding van prof. dr. Rudi Hendriks. Tijdens haar onderzoek naar de rol van Notch-signalering in T-cellen heeft ze gebruikgemaakt van muismodellen voor allergisch astma en van bloed van astmapatiënten. De belangrijkste resultaten van dit onderzoek staan beschreven in onderstaande tekst.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2018;18:170-172)

Lees verder

Een vogelperspectief op eczeem – harmoniseren van uitkomstmaten en datasets voor atopisch eczeem

NTvAAKI - jaargang 18, nummer 4, november 2018

dr. L.A.A. Gerbens

SAMENVATTING

Op 20 april 2018 promoveerde dr. L.A.A. Gerbens aan de Universiteit van Amsterdam te Amsterdam op het proefschrift getiteld: ‘A bird’s-eye view on eczema – Harmonising outcomes and datasets for atopic eczema’. Het onderzoek werd verricht op de afdeling Dermatologie van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam onder begeleiding van haar promotor prof. dr. P.I. Spuls (dermatoloog, Amsterdam UMC) en haar copromotoren prof. dr. C. Flohr (dermatoloog, Guy’s & St Thomas’ NHS Foundation Trust and King’s College, Londen) en dr. C.A.C. Prinsen (klinisch epidemioloog, Vrije Universiteit Amsterdam). De belangrijkste bevindingen van het proefschrift staan hieronder beschreven.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2018;18:165-167)

Lees verder