PROEFSCHRIFTBESPREKING

De klinische expressie van grote- en kleineluchtwegproblematiek bij astma

NTvAAKI - jaargang 15, nummer 4, september 2015

dr. E. van der Wiel

Samenvatting

Op 11 februari 2015 promoveerde Erica van der Wiel aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift getiteld: The clinical expression of large and small airway dysfunction in asthma. Zij verrichte haar promotieonderzoek binnen het Groningen Research Institute for asthma and COPD (GRIAC) in het Universitair Medisch Centrum Groningen, begeleid door prof. dr. D.S. Postma, dr. N.H.T. ten Hacken en dr. M. van den Berge. Erica van der Wiel is in opleiding tot longarts in het UMCG en verricht nu haar vooropleiding in het Medisch Centrum Leeuwarden.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2015;15:128-130)

Lees verder

Medicatierespons van kinderen met astma: een samenspel van genen en inflammatoire signalen

NTvAAKI - jaargang 15, nummer 1, februari 2015

dr. S.J.H. Vijverberg

Samenvatting

Op 9 april 2014 promoveerde Susanne J.H. Vijverberg aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift Treatment response in childhood asthma. An interplay of genes and inflammatory signals. Haar promotors waren prof. dr. J.A.M. Raaijmakers en prof. dr. L. Koenderman; haar copromotor was dr. A-H. Maitland van der Zee. In het project werd nauw samengewerkt met de onderzoeksgroep van prof. dr. C.N.A. Palmer van het Ninewells Hospital and Medical School (Dundee, VK), waar Susanne ook als gastonderzoeker verbleef in de herfst van 2012. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen uit het proefschrift besproken.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2015;15:29-32)

Lees verder

De epidemiologie, diagnose en management van voedselallergie

NTvAAKI - jaargang 14, nummer 4, november 2014

dr. T.M. Le

Samenvatting

Op 27 november promoveerde Thuy-My Le aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift getiteld Epidemiology, diagnosis and management of food allergy. Haar promotor was prof. dr. C.A.F.M. Bruijnzeel-Koomen en haar copromotors waren dr. A.C. Knulst en dr. E. van Hoffen. In het proefschrift zijn verschillende aspecten van voedselallergie onderzocht: de epidemiologie, diagnose en behandeling. In dit artikel wordt een samenvatting van het proefschrift gegeven.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2014;13:158-61)

Lees verder

Gevoeligheid voor handeczeem in hoogrisicoberoepen: bijdrage van genetische en omgevingsfactoren

NTvAAKI - jaargang 14, nummer 3, september 2014

dr. M.J. Visser

Samenvatting

Op 17 april 2014 promoveerde Maaike J. Visser aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Susceptibility to hand eczema in high risk occupations: contribution of genetic and environmental factors. Haar promotors waren prof. dr. J.D. Bos en prof. dr. F.J.H. van Dijk, en haar copromotors waren dr. S. Kezic en dr. M.M. Verberk. Het onderzoek werd uitgevoerd aan het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, onderdeel van het Academisch Medisch Centrum, en werd gefinancierd door de Stichting Instituut GAK. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen uit dit proefschrift besproken.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2014;13:121-4)

Lees verder

Hazelnootallergie bij kinderen en volwassenen: diagnostiek en onderliggende mechanismen

NTvAAKI - jaargang 14, nummer 2, mei 2014

dr. L.J.N. Masthoff

Samenvatting

Op 20 december 2013 promoveerde Laury J.N. Masthoff aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift Hazelnut allergy in children and adults: diagnosis and underlying mechanisms. Haar promotors waren prof. dr. C.A.F.M. Bruijnzeel-Koomen en prof. dr. S.G.M.A. Pasmans en haar copromotor was dr. E. van Hoffen. Het werk werd uitgevoerd in samenwerking met de afdeling Experimentele Immunologie van het AMC Amsterdam onder leiding van prof. dr. R. van Ree en met Thermo Fisher Scientific uit Uppsala, Zweden onder leiding van Jonas Lidholm, PhD. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen uit het proefschrift besproken.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2014;13:79-81)

Lees verder

Kwaliteit van leven van patiënten met voedselallergie

NTvAAKI - jaargang 14, nummer 1, februari 2014

dr. J.L. van der Velde

Samenvatting

Op 3 december 2012 promoveerde mw. drs. J.L. van der Velde aan de Universiteit van Groningen op het proefschrift getiteld Kwaliteit van leven van patiënten met voedselallergie. Haar promotors waren prof. dr. A.E.J. Dubois en prof. dr. E.J. Duiverman. Haar copromotor was dr. B.M.J. Flokstra-de Blok. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen van haar promotieonderzoek weergegeven.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2014;13:36-9)

Lees verder

IgA bij allergie en atopisch eczeem: relevantie van IgA-subtype en locatie

NTvAAKI - jaargang 13, nummer 4, november 2013

Ir G. den Hartog

Samenvatting

Op 8 februari 2013 promoveerde Gerco den Hartog aan de Wageningen University op het proefschrift getiteld Relevance of IgA in allergy, regulation by mucosal factors. Zijn promotor was prof. dr. ir. H.F.J. Savelkoul en zijn copromotor was dr. R.J. Joost van Neerven. Dit artikel is gebaseerd op de hoofdstukken 2, 4 en 6 van het proefschrift.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2013;13:164-166)

Lees verder