RICHTLIJNEN & PROTOCOLLEN

Diagnostiek en behandeling van mastocytose: toelichting op de richtlijn van 2022

NTvAAKI - jaargang 23, nummer 1, maart 2023

dr. M.A.W. Hermans , W. Irvine , dr. N.J.T. Arends , dr. P. te Boekhorst , dr. P.L.A. van Daele , dr. J. Damman , dr. A. Diepstra , dr. E.J. Huisman , dr. R. Fijnheer , dr. F. Heubels-Moenen , dr. A.B. Mulder , dr. M. Oldhoff , prof. dr. S.G.M.A. Pasmans , dr. L.F.R. Span , dr. A.B. Sprikkelman , dr. V.H.J. van der Velden , dr. J.N.G. Oude Elberink

SAMENVATTING

Recentelijk werd de eerste Nederlandse richtlijn Mastocytose opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep. Hierin zijn adviezen opgesteld voor de diagnostiek, follow-up en behandeling van zowel volwassenen als kinderen met mastocytose. Deze relatief zeldzame, vaak chronische aandoening kan op elke leeftijd voorkomen en een breed scala aan symptomen veroorzaken. Hierdoor kunnen patiënten zich bij verschillende medisch specialisten presenteren, maar vrijwel alle patiënten komen vroeg of laat bij de hematoloog terecht. In de afgelopen jaren hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden in de classificatie, diagnostiek en behandeling. Dit artikel is een samenvatting van de richtlijn inclusief adviezen voor de dagelijkse praktijk.

(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2023;23(1):4–13)

Lees verder

Richtlijn Anafylaxie bij kinderen

NTvAAKI - jaargang 22, nummer 4, december 2022

dr. N.J.T. Arends

SAMENVATTING

Anafylaxie is een acute, ernstige, levensbedreigende, systemische allergische reactie. Het betreft een klinische diagnose, waarbij acuut ontstane klachten en symptomen van de luchtwegen en circulatie het meest bedreigend zijn. De reactie gaat meestal, maar niet altijd, gepaard met cutane en/of gastrointestinale symptomen. Behandel anafylaxie direct met adrenaline intramusculair, bij voorkeur met een adrenaline-auto-injector (AAI), toegediend anterolateraal in het bovenbeen. De dosering adrenaline is bij kinderen <25 kg (of <6 jaar indien gewicht onbekend) 0,15 mg en bij kinderen ≥25 kg (of ≥6 jaar indien gewicht onbekend) 0,30 mg. Herhaal dit indien na 5–10 minuten onvoldoende effect is bereikt. Bij cutane betrokkenheid ten tijde van anafylaxie kan orale toediening van tweedegeneratie-antihistaminica worden overwogen (NADAT adrenaline intramusculair is toegediend). In sommige situaties kan toediening van corticosteroïden worden overwogen (NADAT adrenaline intramusculair is toegediend). Geef kind en ouders bij ontslag uit het ziekenhuis goede instructies voor het gebruik van een AAI en zorg voor een afspraak op de polikliniek bij een kinderarts (met aandachtsgebied allergologie) of een kinderarts-allergoloog.

(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2022;22(4):115–21)

Lees verder

Richtlijn Allergie van de bovenste luchtwegen

NTvAAKI - jaargang 22, nummer 3, september 2022

dr. R.J.H. Ensink

SAMENVATTING

Dit artikel beschrijft de belangrijkste aanbevelingen uit de multidisciplinaire richtlijn Allergie van de bovenste luchtwegen uit 2019. Deze richtlijn is bedoeld voor internist-allergologen, kinderartsen, KNO-artsen, longartsen, oogartsen en dermatologen.

(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2022;22(3):81–3)

Lees verder