Editor’s pick van dr. Gert-Jan Braunstahl, longarts: niet te missen literatuur voor uw praktijk

december 2022 Editor's Pick Van de redactie

In dit onderdeel van de NTVAAKI-website delen we een korte weergave van een aantal impactvolle studies die onlangs gepubliceerd zijn in de belangrijkste internationale wetenschapstijdschriften gefocust op astma, allergie en/of klinische immunologie. Deze selectie is gemaakt door DR. GERT-JAN BRAUNSTAHL (Longarts, Franciscus Gasthuis & Vlietland, en lid van de hoofdredactieraad van NTVAAKI) gebaseerd op de toegevoegde waarde van deze studies voor de dagelijkse klinische praktijk.

WETENSCHAP
AUSTRALISCHE ONDERZOEKERS ONTDEKKEN LINK TUSSEN VROEGGEBOORTE EN COPD OP LATERE LEEFTIJD
Baby’s die te vroeg geboren worden hebben een grotere kans op het ontwikkelen van COPD op latere leeftijd dan baby’s die wel voldragen geboren worden. Dat is de conclusie uit een Australische analyse, die onlangs werd besproken in vaktijdschrift The Lancet Respiratory Medicine. Voor hun onderzoek maakten de onderzoekers gebruik van gegevens van 1.445 deelnemers aan de Tasmanian Longitudinal Health Study (TAHS). Er werd een significant verband gevonden tussen een vroeggeboorte en een verhoogd risico op COPD op 53-jarige leeftijd. Lees meer

KLINIEK IN PRAKTIJK
EFFECT VAN MIGRATIE OP ALLERGISCHE ZIEKTEN IN NEDERLAND IN KAART GEBRACHT
Onderzoekers van het LUMC en Amsterdam UMC hebben recentelijk de resultaten gepubliceerd van hun onderzoek naar de relatie tussen migratie en de manifestatie van allergische ziekten. Het onderzoek betrof de associatie tussen aan migratie gerelateerde factoren en allergische ziekten. De patiënten in de studie waren afkomstig uit de HELIUS-studie en behoorden tot vijf verschillende etnische groepen die woonachtig zijn in Amsterdam. Lees meer

ZORGINNOVATIE
DE EFFECTIVITEIT VAN EEN DIGITAAL INHALATORSYSTEEM BIJ ASTMA
Het gebruik van digitale inhalatoren voor de behandeling van astma kan helpen bij het maken van klinische beslissingen doordat data over het gebruik van de inhalator inzichtelijk wordt gemaakt. Recent verscheen er in The journal of allergy and clinical immunology in practice een publicatie over de CONNECT1-studie die het gebruik van digitale inhalatoren bij astma onderzocht. Lees meer

KLINISCHE TRIALS
DE INVLOED VAN ANTI-IL-5-BEHANDELINGEN OP CIRCULEREND IGE BIJ ERNSTIG ASTMA
Ernstig eosinofiel astma kan worden behandeld met mepolizumab en benralizumab, geneesmiddelen die respectievelijk aan interleukine(IL)-5 en de IL-5-receptor (IL-5R) binden en daarmee allebei de signalering van het IL-5-IL-5R-complex dempen. Astma gaat vaak gepaard met verhoogde IgE-niveaus en een op IgE gerichte behandeling kan de klinische uitkomsten verbeteren bij ernstig atopisch astma. Daarom is onderzocht welk effect de anti-IL-5-behandelingen mepolizumab en benralizumab hebben op de IgE-niveaus bij patiënten met ernstig astma. Lees meer

WETENSCHAP
AANVULLING MICRONUTRIËNTEN VAN IMMUUNCELLEN MET PASTILLES VERBETERT ATOPIE
IJzertekort draagt bij aan het ontwikkelen van allergieën en versterkt daarnaast de symptoomlast van mensen met allergieën. Dezelfde onderzoekers die eerder hebben aangetoond dat β-lactoglobuline (BLG) zijn allergene eigenschappen verliest wanneer het ingezet wordt als dragereiwit van micronutriënten zoals ijzer, vitamine A en vitamine D hebben recent een nieuw onderzoek gepubliceerd naar het gebruik van BLG bij patiënten met allergische rinitis. Lees meer