Editor’s pick van dr. Berber Vlieg-Boerstra, diëtist: niet te missen literatuur voor uw praktijk

december 2023 Editor's Pick Van de redactie

In dit onderdeel van de NTVAAKI-website delen we een korte weergave van een aantal impactvolle artikelen die onlangs gepubliceerd zijn in de belangrijkste internationale wetenschapstijdschriften. Voor deze editie stelde DR. BERBER VLIEG-BOERSTRA (diëtist, Vlieg Diëtisten, en lid van de hoofdredactieraad van NTVAAKI) een selectie samen van artikelen met een focus op de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van voedselallergieën bij kinderen en volwassenen.

COGNITIEVE GEDRAGSINTERVENTIE MOET VOEDSELALLERGIE-GERELATEERDE ANGST WEGNEMEN BIJ KINDEREN
Hoewel voorzichtigheid wat betreft voedselinname door mensen met voedselallergie verstandig is, kan klinisch belemmerende voedselallergie-gerelateerde angst (‘food allergy-related anxiety’, FAA) bijdragen aan een lagere gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Mensen met FAA kunnen de risico’s van terloops contact met allergenen overschatten waardoor ze onnodig sociale situaties rondom voedsel vermijden, te weinig variëteit aan voedsel durven in te nemen en mogelijk levensveranderende medische ingrepen zoals orale voedseluitdagingen of immuuntherapie weigeren. Een recente studie gepubliceerd in Annals of Allergy, Asthma & Immunology richt zich op het inzetten van cognitieve gedragsinterventie bij kinderen met FAA. Lees meer

KENMERKEN VAN VOEDSELALLERGIE DIE GERELATEERD ZIJN AAN BIJKOMENDE EOSINOFIELE OESOFAGITIS
Eosinofiele oesofagitis is een chronische ontstekingsziekte van de slokdarm die gekenmerkt wordt door een abnormale aanwezigheid van eosinofiele granulocyten in de slokdarmmucosa. Tot wel 70% van de patiënten met eosinofiele oesofagitis heeft tevens een voedselallergie. Het is echter niet bekend welke factoren een verhoogd risico op eosinofiele oesofagitis geven bij mensen met een voedselallergie. Dit werd nader onderzocht in een Amerikaans cohortonderzoek. Lees meer

WATERVERLIES ALS LEIDRAAD VOOR VEILIGERE VOEDSELPROVOCATIETESTEN
Een voedselprovocatietest kan worden uitgevoerd wanneer het vermoeden bestaat dat iemand een voedselallergie heeft. Bij een orale voedselprovocatietest wordt het verdachte voedsel stapsgewijs in toenemende doseringen ingenomen. Onderzoekers van de University of Michigan hebben een nieuwe manier onderzocht om een ongunstige reactie op voedsel te kunnen voorspellen voordat er klinisch detecteerbare symptomen zijn. Hiermee zou de provocatietest eerder afgebroken kunnen worden waardoor patiënten minder risico lopen op anafylaxe. De resultaten van een onderzoek naar deze nieuwe test zijn gepubliceerd in The Journal of Clinical Investigation. Lees meer

NIEUWE RICHTLIJNEN VOOR DE DIAGNOSE VAN IGE-GEMEDIEERDE VOEDSELALLERGIE
Voedselallergie vormt een belangrijk volksgezondheidsprobleem met een prevalentie die in de afgelopen decennia is toegenomen. Voedselallergie kan negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid, mentale toestand en het welzijn van getroffen patiënten en hun naasten. Een nauwkeurige diagnose en goed afgestemde behandeling van voedselallergie zijn van groot belang, zowel bij het vermijden van allergenen, het toedienen van noodbehandeling en bij het voorkomen van onnodige dieetbeperkingen. Daarom heeft de European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) onlangs nieuwe richtlijnen opgesteld voor het diagnosticeren van IgE-gemedieerde voedselallergie. De richtlijnen werden gepubliceerd in het tijdschrift Allergy. Lees meer

EAACI STELT NIEUWE NOMENCLATUUR OP VOOR ALLERGIEËN EN HYPERSENSITIVITEITSREACTIES
De ontwikkeling van nieuwe technologieën, waaronder nieuwe methodes voor moleculaire diagnostiek en beeldvorming, heeft ertoe geleid dat ziektebeelden in meer detail beschreven kunnen worden. De huidige ziektenomenclatuur binnen het allergieveld houdt nog geen rekening met de nieuw verworven informatie over aandoeningen en hun mogelijk endotypen. De European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) heeft daarom een nieuwe, gemoderniseerde nomenclatuur opgesteld voor allergische ziekten en hypersensitiviteitsreacties. De hieruit resulterende standpuntbepaling is onlangs gepubliceerd in vaktijdschrift Allergy. Lees meer