Jaargang 15, Nummer 5, November 2015

Inhoudsopgave

PROEFSCHRIFTBESPREKING

Morbide obesitas en astma, comorbiditeit of causale relatie?

A. Aardenburg-van Huisstede