Jaargang 18, Nummer 1, Februari 2018

Inhoudsopgave

ALLERGIE

IgG4-gerelateerde ziekte: huidige stand van zaken

A.F. Karim, M.A.W. Hermans, R.M. Verdijk, P.M. van Hagen, J.A.M. van Laar


ASTMA KATERN

Ervaringen in de klinische praktijk met anti-IL-5-therapie bij ernstig eosinofiel astma

G.J. Braunstahl, J.H. Kappen, J.C.C.M. in ’t Veen


UIT DE KLINIEK

Late diagnose van een patiënt met ‘severe combined immunodeficiency’

M. Blom, E. van Zanten, D. Berghuis, M. van der Burg, G.A. Driessen, R.G.M. Bredius


KLINISCHE IMMUNOLOGIE

Introductie van ‘severe combined immunodeficiency’ in het neonatale hielprikscreeningsprogramma in Nederland

M. Blom, R.G.M. Bredius, G.J.A. Driessen, J.M. van Montfrans, T.W. Kuijpers, E.H.B.M. Dekkers, P.J.C.I. Schielen, M. van der Burg, mede namens de Werkgroep Immuundeficiënties (WID)


Immunotherapie bij inhalatie-allergie: is uitkomst te voorspellen?

M.C.F.J. de Rotte, H.C. Hafkamp, J.M. Kruyt, M.R. Batstra, L.E. Bakker-Jonges


RICHTLIJNEN EN PROTOCOLLEN

GINA 2017-update; nieuwe ontwikkelingen, nieuwe kansen

S.A. van Nederveen-Bendien