Jaargang 19, Nummer 4, November 2019

Inhoudsopgave

ASTMA KATERN

Astma en zwangerschap: een update van de huidige inzichten

K.A.B. Eger, S. van Loon-Kooij, J.A.J.M. van Exsel, S.A. van Nederveen-Bendien


RICHTLIJNEN EN PROTOCOLLEN

Samenvatting NVDV-leidraad Dermatocorticosteroïden

L.S. van der Schoot, A.F.S. Galimont, B.W.M. Arents, M.S. de Bruin-Weller, J.J.E. van Everdingen, M.M.M. Geleedst-de Vooght, P.P.M. van Lümig, T. Rustemeyer, M.A. Middelkamp Hup