Jaargang 23, Nummer 2, Mei 2023

Inhoudsopgave

LEEFSTIJLGENEESKUNDE

Het darmmicrobioom als regisseur van ons immuunsysteem

J. Penders, N. van Best


ALLERGIE

Reukstoornissen en COVID-19

D.P. Kooper


KLINISCHE IMMUNOLOGIE

Het oog als spiegel van het immuunsysteem; diagnostiek en behandeling van uveïtis

J.A.M. van Laar, J.C.E.M. ten Berge


UIT DE KLINIEK

Vapen, niet zo onschuldig als het lijkt?

A. van Boekel, C.G.F. van Lanschot, H.C. Hafkamp